Kunskapsbanken

För Enkätfabriken är det viktigt att alltid ligga i framkant och att vara uppdaterade med vad som är på gång inom branschen. Här på kunskapsbanken publicerar vi därför allt från forskningsstudier till användbara listor och tips, så att även du kan hålla dig uppdaterad.

140x140

Incitament – bra eller dåligt?

Det finns olika uppfattningar huruvida ekonomiska incitament är bra eller dåligt.

Läs mer.

Att inte tycka någonting är också en åsikt, eller?

Det neutrala mittenalternativet i enkätundersökningar genererar olika respons inom forskningen. 

Läs mer.

Uppnå hög reliabilitet och validitet

Oavsett enkätform krävs det en god frågekonstruktion för att uppnå en god reliabilitet och validitet. 

Läs mer.

5 tekniker som höjer svarsfrekvensen

Det finns ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller som fungerar för alla slags undersökningar. 

Läs mer.