Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

 

För Enkätfabriken är det viktigt att alltid ligga i framkant och att vara uppdaterade med vad som är på gång inom branschen. Här på kunskapsbanken publicerar vi därför allt från forskningsstudier till användbara listor och tips, så att även du kan hålla dig uppdaterad.

Kunskap om enkätundersökningar
Dec 11 2023
Det är ingen nyhet att vi som konsumenter har många valmöjligheter när vi letar efter en produkt eller tjänst. Det är heller ingen nyhet att vi blir överösta med reklam. Vi kan med några klick dessutom jämföra priser och produkter hur lätt som helst. För företagen betyder det här att…
användartester
sep 14 2023
Syftet med användartester är att se om produkten eller tjänsten man erbjuder fungerar som det är tänkt. Det ger insikt i hur olika användare interagerar med en tjänst eller produkt, samt identifierar utmaningar och utvecklingsområden. Hur fungerar användartester? Ett användartest går till så att man rekryterar personer som får testa…
Varumärkestracking planta
sep 08 2023
Varumärkestracking används för att kunna följa upp varumärkesuppfattning, kännedom och attityder kring ett varumärke över tid. Enkelt kan man säga att varumärkestracking är en varumärkesundersökning som görs regelbundet. Men genom att använda en ”tracker”, det vill säga att mäta kontinuerligt, så kan du få fler insikter i hur marknadens preferenser…
Planering genom befolkningsprognos
sep 06 2023
När det är dags för samhällsplanering så görs alltid en befolkningsprognos först. Prognosen ger ett statistiskt underlag för att planera samhällsutvecklingen. Det kan exempelvis vara hur ny infrastruktur ska se ut, var det behövs fler skolplatser eller om det måste byggas med bostäder.    Vad är en befolkningsprognos? En befolkningsprognos…
Marknadsundersökningsföretag
sep 20 2022
Enkätfabriken är ett marknadsundersökningsföretag som kan hjälpa dig med varumärkesundersökningar, kundnöjdhet, NKI, NPS, kundundersökningar, kampanjuppföljningar, produkttester och större marknadsundersökningar. Vi beskriver våra tjänster under begreppet "Marknadsutveckling" för det är det vi vill hjälpa våra kunder med. Genom enkäter och undersökningar sätter vi ert behov i fokus och låter era kunder,…
Syftet med varumärkesundersökning
aug 12 2022
Syftet med en varumärkesundersökning är att förstå hur ert varumärke positionerar sig på marknaden, så att ni på ett pålitligt och effektivt sätt kan jobba mot era varumärkesmål!   Vill ni bli störst i branschen? Vill ni att ert varumärke ska vara det första man väljer? Vill ni att ert…
Varumärkespositionering
maj 05 2022
En positioneringskarta visar er varumärkesposition på marknaden, utifrån viktiga värden för er. Positionen bestäms genom att ställa frågor till er marknad och/eller kunder, där de får svara på frågor om hur de ser på ert företag jämfört med era konkurrenter. Ni bestämmer själva vilka värden ni vill titta på vid…
Målgruppsanalys
apr 03 2022
Genom en målgruppsanalys får du större förståelse för dina kunder, deras drivkrafter och behov. Målet är att ni ska kunna skapa en bättre målgruppsanpassad kommunikation, som leder till ökad kundströmning såväl som ett starkare varumärke. En ordentlig målgruppsanalys gör du genom exempelvis, enkäter, djupintervjuer eller telefonintervjuer. Nedan beskriver vi steg…
Marknadsundersökning metoder kvinna handlar
mar 29 2022
För att genomföra en marknadsundersökning kan du använda dig av metoder som: Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Fältundersökningar Observationer Dessa är exempel på metoder som är primära, där du helt enkelt samlar in ny information som ingen annan har och som inte finns. Det är också möjligt att använda andra källor, så…
marknadsundersökning frågor
mar 08 2022
  Den som vill göra en marknadsundersökning vill ofta ha svar på frågor som:  "Hur uppfattas mitt varumärke av marknaden?" "Vilka produkter är min marknad mest intresserad av?" "Hur ser mina kunders betalningsvilja och preferenser ut?" "Hur ser marknadspotentialen ut på marknad X för våra produkter?"   Vilka frågor ställs…
varumärkesundersökning
feb 01 2022
För att stärka varumärket är det viktigt att jobba med sin varumärkesposition och förstå hur marknaden ser på varumärket idag. I följande artikel berättar vi mer om hur du kan stärka varumärket, mer om hur ditt varumärke uppfattas av konsumenter och vad du kan ta reda på genom en varumärkesundersökning.…
vad består en webbpanel av
jan 17 2022
Vad är en webbpanel? En webbpanel är ett internetbaserat forum där deltagare får erbjudande att svara på enkätundersökningar. En av webbpanelens styrkor är att den består av deltagare som tackat ja till att delta i enkätundersökningar och har ofta ett intresse av att svara på enkätundersökningar. Webbpanelen är en relativt…
enkätundersökning företag
Dec 10 2021
Möjligheterna med en enkätundersökning för företag är många, där enkätundersökningar kan hjälpa dig att samla in ny information som behövs för företagets framtida kund- och marknadsbeslut. Genom enkätundersökningar kan företag och organisationer få information och statistik som hjälper dem utveckla sin marknad och sina tjänster.   Hur fungerar enkätundersökningar? Enkäter…
Beräkna svarsfrekvens
Nov 02 2021
I undersökningsbranschen pratas ofta om hög svarsfrekvens, vilket syftar på att ha ett högt antal inkomna svar i förhållande till antal möjliga svar. Antal möjliga svar är likställd med det antal som räknats med i urvalet som har haft möjlighet att svara på enkäten. I beräkningen tar man hänsyn till…
hög svarsfrekvens
okt 18 2021
Det är utmanande att nå en bra svarsfrekvens idag och låg svarsfrekvens är ett ökande problem världen över. Det finns tyvärr ingen universal metod, lösning eller teknik som enskilt kan höja svarsfrekvensen på en undersökning, men det finns tekniker för att höja den. Undersökningars svarsfrekvens har olika förutsättningar beroende på…
Undersökningsföretag
okt 10 2021
Ett undersökningsföretag genomför undersökningar genom exemplevis enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Företaget genomför undersökningar i uppdrag av andra eller på eget initiativ för att ta reda på ny information om något. Det kan vara åsikter, attityder eller tankar om ett företag, en tjänst, ett evenemang, ett varumärke, en kommun, eller liknande.…
Genomför en Medarbetarundersökning
sep 17 2021
Vill du veta hur man genomför en medarbetarundersökning? I följande artikel går vi igenom hur vi på Enkätfabriken jobbar med medarbetarenkäter med våra kunder från början till slut. Vi utgår från ett perspektiv med årliga undersökningar, med mål att undersökningen ska leda till förbättringar för de anställda.     1.…
anonymitet i medarbetarundersökning
aug 30 2021
Frågan om anonymitet i medarbetarundersökningar är en vanlig och legitim fråga. Som medarbetare är det viktigt att känna sig trygg i att ens svar är helt anonyma för att kunna svara så ärligt som möjligt. Den anställda måste kunna uttrycka sina åsikter utan att det uppstår negativa följder. Ärliga svar ger också ett bättre underlag för…
Enkätundersökning
aug 23 2021
10 steg och förklaringar kring hur du gör en enkätundersökning. Anpassad till dig som jobbar på företag eller inom en organisation.   Bestäm syftet med enkätundersökningen. Vad vill du få ut av den? Definiera målgruppen som ska svara på enkäten. Ta fram ditt urval. Bestäm hur du ska välja ut…
webbenkät eller pappersenkät
jun 22 2021
Ska du göra en enkätundersökning och funderar på hur du ska distribuera enkäterna till din målgrupp? Den här artikeln redogör för fördelar och nackdelar med enkäter online (webbenkät) respektive postala enkäter. Fördelar med webbenkäter, i jämförelse med postala enkäter Kostnadseffektivt Når snabbt ut till ett stort antal Lätt att sprida…
Brukarundersökning
maj 05 2021
I alla undersökningar är det viktigt att se över deltagarnas förutsättningar och behov. Inte minst när man arbetar med en brukarundersökning, där deltagarna kan ha någon typ av funktionsvariation. Här är det av stor vikt att tillgänglighetsanpassa enkäterna för den svarande, så att man får fram ett så trovärdigt resultat som…
tillgänglighetsanpassa
maj 03 2021
Idag lever vi en vardag där en stor del av informationen vi tar till oss sker online, men ändå är det mycket information som inte är tillgänglig för en del av vår befolkning. För personer med funktionsnedsättning kan det var svårt att ta del av innehåll, om det inte är…
Digital tillgänglighet
apr 27 2021
Digital tillgänglighet betyder att alla webbplatser och applikationer ska kunna användas av alla människor oavsett funktionsvariation. Att ha någon typ av funktionsnedsättning innebär att man har någon form att nedsatt funktionsförmåga. Det kan vara visuell, motorisk, auditiv, kognitiv samt neurologisk. 2 december 2016 stod det klart att alla EU-länder ska få…
vanliga frågor kundundersökning
apr 22 2021
En vanlig fråga i en kundundersökning är exempelvis ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företag X till vänner och bekanta?”. Frågan ger ett mått på kundnöjdhet av dina tjänster, men är egentligen en väldigt liten del av allt du kan ta reda på om dina kunder. Genom en…
pulsmätning
feb 18 2021
För den som har ett intresse kring arbetsmiljö och medarbetarundersökningar har nog ingen undgått den debatt som pågår just nu kring hur man bäst mäter hur ens medarbetare har det på jobbet. Är det bättre att genomföra en stor undersökning en gång om året eller är det bättre att göra…
imageundersökning
feb 15 2021
Vad är en imageundersökning? När det är dags att mäta uppfattningen om ditt varumärke och hur människor ser på det kan du göra en imageundersökning. Image är ett begrepp som syftar på hur människor eller kunder upplever en företeelse. Det kan vara hur man upplever en produkt, en person, en…
NPS
jan 12 2021
Varför alla företag bör göra en kundundersökning Syftet med en kundundersökning handlar om att förstå vad ens kunder tycker och tänker, så att ni kan förbättra era kundrelationer och förbättra erbjudanden. Genom att fråga kunden vad den har för förväntningar på er, vilka behov och krav de har, så kan…
Marknadsposition
Dec 30 2020
Nöjd medarbetar index (NMI) används i medarbetarundersökningar och används som ett mått för medarbetares nöjdhet. Ett företags NMI baseras på 3 frågor som medarbetarna får svara på. Genom att använda indexet blir det enklare för en arbetsgivare att mäta nöjdheten över år, se hur den förändras och det går att…
Kundundersökning covid
Nov 23 2020
Coronapandemin har påtvingat en del förändringar gällande handeln både online och fysiskt, där företag gör vad de kan för att fortsätta möta kundens behov och fortsätta utveckla sina affärer. Detta kräver såklart mer av alla oss som jobbar med företagsstyrning, sälj och marknadsföring då nya behov tillkommit. För att anpassa…
Webinar barnkonventionen
Nov 20 2020
Idag fyller barnkonventionen 21 år och det vill vi absolut uppmärksamma! Vi delar nu med oss av ett seminar/webinar vi jobbat med under året 2020 för att bidra med metoder att göra ungas röster hörda inför beslut som berör dem. Läs gärna mer om webinaret nedan och lyssna till Cecilia…
elevprognos
Nov 09 2020
För att öppna en ny friskola kräver skolinspektionen att du genomför en intresseundersökning/ elevprognos. Det är för att säkerställa att det finns ett elevintresse och elevantal för att skolan ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Enligt skolinspektionen är en bristande elevprognos den vanligaste orsaken till att man inte får…
Kundnöjdhet
okt 22 2020
Vill du öka er kundnöjdhet men vet inte var du ska börja? Det första du behöver veta när du vill höja företagets kundnöjdhet är att förstå vad kunderna vill ha. Här är det viktigt att få en bild över vilka delar av din produkt eller dina tjänster som kunden menar…
Marknadsundersökning
okt 09 2020
 Vad är en marknadsundersökning bra för? Det finns flera anledningar att göra en marknadsundersökning. En marknadsundersökning görs för att du ska få djupare insikt i hur kunder och potentiella kunder ser på ditt företag. Resultaten från undersökningen visar er hur kunder ser på företaget och era tjänster, vilket är ovärderligt för…
kundnöjdhet
okt 05 2020
  Med hjälp av NPS, CES och NKI mäter du kundnöjdhet på tre olika sätt. De tre begreppen är alla mått som är vanliga att använda i kund- och marknadsundersökningar, för att få en förståelse hur kunden ser på företaget och hur nöjda de är med er. Metoderna används ofta i…
ab tester
sep 28 2020
  - Är det dags att lansera en ny produkt eller tjänst på er marknad? - Eller vill ni få fördjupad insikt kring er marknad för att se hur ni bör jobba med nya marknadsidéer? Men hjälp av A/B-tester kan ni testa en ny produkt, ett nytt varumärkesnamn eller andra…
Net promoter score
jun 18 2020
Vad är NPS? NPS står för Net Promoter Score och är ett mått för att mäta kundlojalitet. Måttet baseras på frågan hur sannolikt det är att en person skulle rekommendera ett företag för andra. Så man skulle med andra ord kunna säga att NPS hjälper dig mäta hur stor sannolikhet det…
Mät kundlojalitet med CES
jun 16 2020
Vad är CES? Med CES (Customer Effort Score) kan du mäta hur enkelt kunder uppfattar det är att handla oss er. Genom att göra en CES anpassad undersökning kan företag och organisationer ta reda på hur kunder upplever företagets tjänster, samt undersöka vad de behöver göra för att få lojala och…
Vad är nki
jun 14 2020
NKI är ett vanligt mått inom kund- och marknadsundersökningar och står för nöjd-kund-index. Med hjälp av NKI kan du mäta kundens uppfattning av din verksamheten och är ett av de vanligaste måtten att mäta kundnöjdhet med. Ibland går begreppet under CSAT (Customer Satisfaction Score) istället, vilket är den engelska termen.…
Gör en medarbetarundersökning
maj 15 2020
Här hittar du en hel sammanställning på hur du ska gå tillväga för att genomföra en medarbetarundersökning. Vi har sammanställt 6 steg som hjälper dig från syfte (oavsett ökad medarbetarnöjdhet eller organisationsutveckling), till färdigställande och handlingsplaner. Steg 1 – Första steget till medarbetarnöjdhet Steg 2 – Formulera frågor till din…
Uppföljning medarbetarundersökning
maj 06 2020
Steg 6 - Uppföljning och handlingsplan efter medarbetarundersökning. Äntligen är vi nära slutet på den väg av förändringsarbete som leder till ert mål. Det sista steget i processen för medarbetarundersökningar är att agera på resultaten. Det är nu ni ska ta fram en handlingsplan för att skapa den utveckling ni…
Resultaten medarbetare
apr 20 2020
Steg 5 - Så redovisar du resultaten för medarbetarna efter en medarbetarundersökning. Ökad medarbetarnöjdhet vid återkoppling av resultat. När den årliga medarbetarundersökningen är gjord och rapporten har lästs igenom är det väl bara att lägga den i skrivbordslådan och vänta in nästa års mätning? Forskning visar att inte agera på…
Analysera svar från medarbetarundersökning
apr 10 2020
Steg 4 - Analysera och bearbeta svar från din undersökning Ett av de vanligaste sätten att analysera och bearbeta svarsinsamling från medarbetarundersökningar är genom en sambandsmodell. Vi kommer i den här artikeln ge exempel på hur det går till att göra analys med en sambandsmodell. Analysera svar från undersökning med…
webbenkäter medarbetarundersökning
apr 03 2020
  Steg 3 - Samla in svar till din medarbetarundersökning Det absolut enklaste sättet att genomföra din medarbetarundersökning på är genom en webbenkät. I den här artikeln ger vi 6 anledningar till varför webbenkät är den bästa metoden vid medarbetarundersökningar, samt vilka alternativ som finns. Texten beskriver steg 3 av…
standardiserad medarbetarenkat
mar 12 2020
Idag efterfrågar många standardiserade medarbetarenkäter att beställa. Vi menar att det många gånger är bättre att designa enkäten efter det företag som ska använda och genomföra enkäten. I följande artikel listar vi för och nackdelar med både standardiserade enkäter och egen formulerade medarbetarenkäter.  En vanligt förekommande fråga när man ska…
Bra medarbetarenkät
mar 04 2020
Steg 2 - Formulera frågor till din medarbetarenkät En bra medarbetarenkät innehåller frågor som mäter det ni är ute efter, samt engagerar medarbetare att svara så sant och givande som möjligt. Att utforma en medarbetarenkät hör till själva mätningsfasen, vilket är steg 2 av 6 för att mäta medarbetarnöjdhet. Innan…
Första steget Medarbetarnöjdhet
feb 19 2020
– Vill ni mäta medarbetarnöjdhet på er arbetsplats? – Eller kanske ta reda på vad era medarbetare tycker i specifika frågor?  Enkätfabriken har tagit fram serie med artiklar som beskriver 6 steg för hur man mäter medarbetarnöjdhet. Varför? Jo, för att om ni vill förbättra medarbetarnöjdheten på er arbetsplats behöver ni…
anledningar att göra en medarbetarunderöskning
feb 18 2020
Varför ska man göra en medarbetarundersökning? Vi har listat 4 anledningar att göra medarbetarundersökningar. Förslagen grundar sig i hur företag och organisationer väljer att jobba med medarbetarenkäter idag, samt vad forskning säger i ämnet. 1. När ni behöver identifiera och kartlägga specifika problem i organisationen: Exempelvis vid hög arbetsbelastning En medarbetarundersökning…
Så ställer du frågor till barn
feb 11 2020
När du ska ställa frågor till yngre barn finns det fler faktorer att ta i hänsyn till jämfört med andra undersökningar. I den här artikeln går vi igenom våra lärdomar från de metodtester vi genomfört med barn mellan 6-12 år under hösten. Enkätfabrikens metodtester  På Enkätfabriken har undersökningar med fokus…
barnkonventionen 2020
Dec 19 2019
Vi har sammanfattat det du behöver veta om barnkonventionen och att den blir lag 2020. Vad det handlar om, vem som påverkas och vad det innebär för Sverige och företagen. Bakgrund Barnkonventionen är Förenta Nationernas (FNs) konvention om barns specifika rättigheter. Med sina 54 artiklar är barnkonventionen ett omfattande dokument…
Probing Metoden
okt 22 2019
Att ställa frågor till barn och unga om olika aspekter som rör deras liv och samhället i stort är en väldigt viktig fråga. Vad vi vet kommer den bli ännu viktigare 2020 då barnkonventionen blir lag. På Enkätfabriken jobbar vi noga med forskningsbaserade metoder i våra frågeunderlag och undersökningar. Det…
Prevent medarbetarundersökning
okt 21 2019
Skillnaden mellan Arbetsmiljöverket och Prevent Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att företag följer de lagar och regler som finns kring arbetsmiljö. Prevent i sin tur är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK vars syfte är att ”… underlätta för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom…
syfte medarbetarundersökningar
okt 10 2019
Vad finns för syfte med medarbetarundersökningar? Medarbetarnöjdhet och medarbetarundersökningar görs årligen av företag inom både privat och offentlig sektor. Innan en verksamhet bestämmer sig för att göra en medarbetarundersökning är det nyttigt att fråga sig vad syftet med en medarbetarundersökning är, och vad ni som företag vill få ut av…
webbpaneler
sep 09 2019
Webbpaneler som insamlingsmetod Webbpaneler används idag framförallt av företag för att mäta marknadspotential och kundnöjdhet. Det är i relativt liten utsträckning vi ser det användas inom akademisk sektor. Vilket är beklagligt då metoden har mycket att erbjuda även här. Som exempel fungerar det utmärkt till att genomföra pilotstudier, där det…
Webbpaneler
sep 02 2019
Webbpaneler är en allt växande källa till datainsamling. De är mångsidiga i sina användningsområden och det är kreativiteten som sätter gränserna. Det går dock att identifiera fyra huvudsakliga användningsområden för webbpaneler. 4 användingsområden för webbpaneler Eftersom webbpanelers respondenter redan har gått med på att svara på enkäter, så är det…
psykosocial medarbetarundersökning
aug 30 2019
Den psykosociala arbetsmiljön, eller med andra ord den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, har visat sig vara viktigare än någonsin för att anställda ska må bra och prestera på jobbet. Den här artikeln beskriver hur du ska tänka kring den psykosociala arbetsmiljön och hur du kan mäta den på din arbetsplats.…
Elevundersökningar
aug 24 2019
Allt färre som besvarar enkäter och det är framförallt unga som är svåra att få tag i. Studier visar att trenden går nedåt i antalet som deltar i enkätundersökningar, där vi ser en markantare minskning sedan början av 2000-talet. De som är absolut svårast till att få att delta är…
Lyckade undersökningar
aug 20 2019
Med en lyckad undersökning menar vi en pålitlig och validerad undersökning som leder till utveckling. I vår artikel Vikten av ett genomtänkt frågeunderlag tar vi upp grundläggande och avgörande steg för att ta fram ett frågeunderlag till din undersökning. I detta avsnitt kan du läsa mer om hur du utvärderar och…
medarbetarundersökning forskning
aug 16 2019
Gör medarbetarundersökningar någon nytta? Medarbetarundersökningar har under den senaste tiden fått ta emot en hel del kritik, varav en del faktiskt är rättfärdigad. Kritiker menar bland annat att medarbetarundersökningar ofta blir för svårtolkade. De finns också de som menar att det inte går att agera på resultaten. Detta är ofta…
frågeunderlag
aug 14 2019
Ett genomtänkt frågeunderlag är det som sätter grunden för kvaliteten på din undersökning. Från erfarenhet vet vi att det inte alltid är så enkelt att ställa en bra fråga. När två personer efterfrågar samma sak, men formulerar sina frågor olika, så kan svaren skilja sig åt helt. Som frågekonstruktör är…
Svarsalternativ
jul 18 2019
I en enkät är det viktigt att ställa bra frågor, men om respondenterna inte kan svara ordentligt är undersökningen inte fullständig. Därför är det även viktigt med bra svarsalternativ för att informationen som samlas in skall vara av god kvalitet. Att konstruera bra svarsalternativ kan vara minst lika svårt som…
maj 23 2019
En studie fann att anställda tyckte det var viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter än att ha en god lön. När man i sin tur frågade cheferna trodde de tvärtom. Att de anställda hellre ville ha hög lön än intressanta arbetsuppgifter (Kovach, 1995). Lönens betydelse Forskning visar faktiskt att det finns ett…
maj 23 2019
Hur du skapar en trivsam arbetsplats för alla, där dina medarbetare känner sig nöjda och är effektiva är en svår fråga. De enda som kan ge dig svar är faktiskt dina medarbetare. Genom att lyssna på deras åsikter kan du få indikationer på hur de ser på sin arbetssituation idag och…
Enkätundersökningar svarsfrekvens
apr 25 2019
Ett bra svarsunderlag ger bästa möjliga underlaget för undersökningar som leder till utveckling. Det finns tyvärr ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller något som fungerar för alla slags undersökningar. Alla undersökningar har olika förutsättningar vilka beror på faktorer som urval och ämnesområde. Det gör att val av…
apr 25 2019
Vi genomför enkätundersökningar för att samla in information eller mäta något. Vi vill självklart att det vi mäter och undersöker ska vara så pålitligt och sant som möjligt. Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Det viktigaste du kan göra för att uppnå god reliabilitet…
Ersättning studie
apr 25 2019
Det är vanligt att använda gåvor som en metod att öka svarsfrekvensen i stora undersökningar, som en form av ersättning för insatsen. Det kan locka fler att svara på undersökningen, då respondenterna får något för sitt jobb. Dessa gåvor som skickas ut i samband med undersökningar kallas incitament. Alla som…
apr 25 2019
I alla undersökningar finner vi ett mittenalternativ. Ofta kan det vara svårt att säga att man tycker något till 100%. Det känns missvisande att behöva välja för- eller emot i en fråga. Det är därför vi använder oss av det neutrala mittenalternativet. Men förenklar det att undvika tänka efter och…