Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

För Enkätfabriken är det viktigt att alltid ligga i framkant och att vara uppdaterade med vad som är på gång inom branschen. Här på kunskapsbanken publicerar vi därför allt från forskningsstudier till användbara listor och tips, så att även du kan hålla dig uppdaterad.

Kunskap om enkätundersökningar
medarbetarundersökning forskning
maj 23 2019
Medarbetarundersökningar har under den senaste tiden fått ta emot en hel del kritik, varav en del faktiskt är rättfärdigad. Kritiker menar bland annat att medarbetarundersökningar ofta blir för svårtolkade. Andra lyfter en problematik att det inte går att agera på resultatet, ofta av den anledningen att frågorna byts ut mellan…
maj 23 2019
En studie fann att anställda tyckte det var viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter än att ha en god lön. När man i sin tur frågade cheferna trodde de tvärtom. Att de anställda hellre ville ha hög lön än intressanta arbetsuppgifter (Kovach, 1995). Lönens betydelse Forskning visar faktiskt att det finns ett…
maj 23 2019
Hur du skapar en trivsam arbetsplats för alla, där dina medarbetare känner sig nöjda och är effektiva är en svår fråga. Och de enda som kan ge dig svar är faktiskt dina medarbetare. Genom att lyssna på deras åsikter kan du få indikationer på hur de ser på sin arbetssituation idag…
Enkätundersökningar svarsfrekvens
apr 25 2019
Ett bra svarsunderlag ger bästa möjliga underlaget för undersökningar som leder till utveckling. Det finns tyvärr ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller något som fungerar för alla slags undersökningar. Alla undersökningar har olika förutsättningar vilka beror på faktorer som urval och ämnesområde. Det gör att val av…
apr 25 2019
Enkätundersökningar skapas och utförs att ta reda på något. Svaret vi vill komma åt vill självklart också ska vara så pålitligt och sant som möjligt. Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Oavsett vilken enkätform du väljer så krävs det en god frågekonstruktion för att…
apr 25 2019
Det är vanligt att använda gåvor som en metod att öka svarsfrekvensen i stora undersökningar, som en form av ersättning för insatsen. Det kan locka fler att svara på undersökningen, då respondenterna får något för sitt jobb. Dessa gåvor som skickas ut i samband med undersökningar kallas incitament. Alla som…
apr 25 2019
I alla undersökningar finner vi ett mittenalternativ. Ofta kan det vara svårt att säga att man tycker något 100% och det blir missvisande att behöva välja för- eller emot i en fråga. Däran finns det neutrala mittenalternativet. Men förenklar det att undvika tänka efter och svara? Forskningen har olika svar…