Forskning och insamling

Forskning & Insamling

Enkätfabriken hjälper dig med enkätinsamling och intervjuer till din enkätundersökning. Vi jobbar med att noggrant anpassa våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen, vilket resulterar i hög kvalitet i våra insamlingsprojekt. Våra uppdragsgivare får en tydlig inblick i hur insamlingsarbetet går till och vi säkerställer hög kvalitet på våra metoder.

Vi hjälper dig med hela undersökningsprocesser och/eller insamling via webbenkäter, webbpaneler, pappersenkäter, på plats-intervjuer, telefonintervjuer eller djupintervjuer.

  • Svarsfrekvens

Specialister på forskning & enkätinsamling

Forskning och insamling

 

David Sivén

Projektledare / Forskning och insamling
Tel: 0768 – 58 19 35

david.siven@enkatfabriken.se

Telefonintervjuer

 

Josefin Stagge

Projektledare / På plats-intervjuare
Tel: 0735 – 07 46 00

josefin.stagge@enkatfabriken.se

Vi hjälper er med enkätundersökningar, enkätmetodik och insamling.

DATAINSAMLING

”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

 

– Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

PÅ PLATS-INTEVJUER & WEBBENKÄT

Tillsammans med Enkätfabriken genomförde vi en turistekonomiskmätning av Lund Comedy Festival 2019. Ett smidigt arbete som påbörjades med relativt kort framförhållning. Enkätfabriken hade en bra och tydlig kommunikation genom hela processen och även under själva intervjudelen. Jag kan varmt rekommendera Enkätfabriken då det är enkelt, klart och tydligt! Vi kommer att ha nytta av resultatet som redovisades på ett konkret och överskådligt sätt.”

 

– Sofia Björk, Lund Convention Bureau, Lunds kommun

Kontakta oss