Gör en medarbetarundersökning i 6 steg

Gör en medarbetarundersökning i 6 steg

Här hittar du en hel sammanställning på hur du ska gå tillväga för att genomföra en medarbetarundersökning. Vi har sammanställt 6 steg som hjälper dig från syfte (oavsett ökad medarbetarnöjdhet eller organisationsutveckling), till färdigställande och handlingsplaner.

Steg 1 – Första steget till medarbetarnöjdhet
Steg 2 – Formulera frågor till din enkät
Steg 3 – Samla in svar till din medarbetarundersökning
Steg 4 – Analysera svaren från din medarbetarundersökning
Steg 5 – Så redovisar du resultatet bäst för dina medarbetare
Steg 6 – Uppföljning av medarbetarundersökning

Det är nog självklart för de flesta att man vill har medarbetare och personal som trivs på arbetsplatsen. Dels vill man såklart ha en trivsam arbetsplats, men det hänger också ihop med lönsamhet, då studier visat att nöjd personal presterar bättre i arbetet. För att öka medarbetarnöjdhet eller hitta andra faktorer som kan utveckla verksamheten så finns det ett väldigt bra sätt att ta reda på hur ni kan förbättras. Det är att fråga personerna som jobbar på arbetsplatsen varje dag. Så kom igång med att fråga era medarbetare sådant som ni vill ta reda på, sånt som ni vill utveckla och förbättra!

Här kan du läsa mer om Enkätfabrikens medarbetarundersökning.

Gör en medarbetarundersökning

Läs också