Samla in svar till din medarbetarundersökning

Samla in svar till din medarbetarundersökning

 

Steg 3 – Samla in svar till din medarbetarundersökning

Det absolut enklaste sättet att genomföra din medarbetarundersökning på är genom en webbenkät. I den här artikeln ger vi 6 anledningar till varför webbenkät är den bästa metoden vid medarbetarundersökningar, samt vilka alternativ som finns. Texten beskriver steg 3 av 6 för hur du genomför en medarbetarundersökning och mäter nöjdhet från början till slut.

Läs steg 1:Första steget till ökad medarbetarnöjdhet” 

Läs steg 2: ”Formulera frågor till din medarbetarenkät

 

6 anledningar till varför webbenkät är en bra metod för din medarbetarundersökning

  1. Idag används nästan uteslutande webbenkäter vid insamling av data för medarbetarundersökningar. Det är för att metoden är enkel och effektiv i alla steg.
  2. De anställda kan göra undersökningen när det passar dem. Även anställda som inte har tillgång till dator under arbetsdagen kan göra webbenkät via en speciell och unik inloggningskod.
  3. Ni får större kontroll över svaren, då det går att ställa in enkäten så att den anställde kryssar i max 1 alternativ, eller flera om det är så ni önskar. Med pappersenkäter går det att hoppa över frågor, bryta mot regler etc, vilket gör enkäten svår att tolka.
  4. Svarsfrekvensen är högre vid webbenkäter jämfört med pappersenkäter
  5. Det går att skicka riktade påminnelser till de som inte svarat
  6. Resultaten sammanställs automatiskt (istället för manuell registrering)

samla in data till din medarbetarundersökning

Alternativ till webbenkät

Pappersenkät

Har de anställda tillgång till dator eller mobil så går det att göra undersökningen via pappersenkät. Enkäten i sig är uppbyggd på samma sätt, men personalen behöver fylla i och lämna in en pappersenkät istället. Nackdelen med pappersenkäter är att det kräver ett extra steg, så enkäterna måste registreras in i ett analysprogram.

Intervjuer & Fokusgrupper

Andra alternativ är intervjuer eller fokusgrupper. Dessa typer av undersökningar rekommenderas främst att användas i ett tidigt skede. De kan vara passande om man vill få fram områden som ni ska fokusera på i en större enkätundersökning. Då får de anställda möjlighet att uttrycka missnöjdhet i mindre grupper, och de områden som ni märker är mest påverkade blir de ni ställer vidare frågor om. Det här är vanligare metoder på företag med väldigt många anställda.  Vill man göra fokusgrupper eller intervjuer på mindre företag är det rekommenderat att använda en extern konsult, för att säkerställa pålitlighet och anonymitet.

 

Ansvarig projektledare: Daniel Sturesson

 

Vill du veta mer?

→ Läs steg 4 Analysera svar från din medarbetarundersökning

→  Skicka en offertförfrågan

→  Läs mer om våra medarbetarundersökningar!

webbenkäter medarbetarundersökning