Befolkningsprognoser och samhällsplanering

Befolkningsprognoser och samhällsplanering

När det är dags för samhällsplanering så görs alltid en befolkningsprognos först. Prognosen ger ett statistiskt underlag för att planera samhällsutvecklingen. Det kan exempelvis vara hur ny infrastruktur ska se ut, var det behövs fler skolplatser eller om det måste byggas med bostäder. 

 

Vad är en befolkningsprognos?

En befolkningsprognos redovisar för hur många som förväntas bo och leva i ett land, en stad, en kommun, en region eller ett annat avgränsat område i framtiden. De faktorer som tittas på rent statistiskt är hur många som föds, hur många som dör och hur många som flyttar. Prognosen tas fram genom rent statistiska metoder och baseras information från befolkningsregistret från Statens personadressregister (SPAR). För att få fram själva prognosen så anställs ett företag med statistik kompetens, något vi på Enkätfabriken exempelvis har.

 

Offentliga sektorns behov för befolkningsprognoser

För kommuner och regioner så är befolkningsprognoser jätteviktiga i planeringen för framtiden. Det påverkar hur budgeten ska fördelas mellan olika resurser och stadsdelar, för att invånarna ska ha det så bra som möjligt. Exempelvis vid planering av förskola, skola, infrastruktur, bostadsfrågor och äldreomsorg där man behöver veta hur många som förväntas bo, födas och behöver vård i framtiden. Även resursplanering och hållbarhetsplanering har stor nytta av befolkningsprognoser.

 

Befolkningsprognoser som hjälp vid investeringar

Det är inte bara tjänstepersoner inom det offentliga som har användning av befolkningsprognoser. Privata företag kan ha nytta av det för att analysera sin målgrupp, för att se kommande behov där man kan leverar tjänster, eller utvärdera om det finns en målgrupp för sina tjänster på en viss marknad. För privata bolag kan det vara bra för att exempelvis:

  • Framtidssäkra verksamheten: Genom att anpassa produkter och tjänster efter vilka som förväntas bo i ett visst område och se hur det växer
  • Hitta rätt målgrupp: Identifiera områden där din målgrupp kommer öka och rikta in din marknadsföring där
  • Upptäck nya affärsmöjligheter: Genom befolkningsprognosen kan du upptäcka nya platser att starta eller utveckla din verksamhet, eller se var den kan behöva avvecklas.
  • Fastighetsinvestering: Genom att se var människor förväntas flytta, kan du tidigt investera i bostäder på rätt plats.

Summerat kan vi säga att befolkningsprognoser är statistiska underlag och analyser, som används föra att planera framtida samhällsresurser.

 


Erik Granberg

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med befolkningsprognoser på Enkätfabriken är du varmt välkommen att kontakta Erik Granberg, erik.granberg@enkatfabriken.se , eller läs mer om befolkningsprognoser här!

 

 

 

Planering genom befolkningsprognos