Våra tjänster

Våra tjänster

Enkätfabriken levererar enkätundersökningar inom en mängd olika områden. Vi kan ta hand om hela kedjan från utformning av undersökningen, till genomförande och analys. Det viktiga för oss att ta fram den information ni behöver för utveckling, genom prisvärda undersökningar med hög kvalitet.

Här hittar du nöjdhetsmätningar, flera metoder för insamling av data, marknadsundersökningar och undersökningar för dig som jobbar med samhällsfrågor eller inom offentlig sektor.

Undersökningstjänster