Våra tjänster

Våra tjänster

Enkätfabriken levererar enkätundersökningar inom en mängd olika områden. Vi tar hand om hela undersökningsprocessen, från utformning av enkäter, till insamling och analys. Genom prisvärda undersökningar av hög kvalitet är vårt mål att leverera undersökningar som leder till utveckling för våra kunder och samhället!

Här hittar du nöjdhetsmätningar, flera metoder för insamling av data, marknadsundersökningar och undersökningar för dig som jobbar med samhällsfrågor eller inom offentlig sektor.

Undersökningstjänster