CSR-policy

Enkätfabriken

Enkätfabrikens CSR-policy

 

Enkätfabrikens främsta ambition är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. För Enkätfabriken är det därför givet att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi utför.

Ställningstagande

Som en följd av företagets etiska hållning och samhällsutvecklande vision valde Enkätfabriken redan från start att inte samarbeta med alkoholvarumärken eller företag som har sin huvudsakliga omsättning inom tobak, nätcasinon samt vapen-/krigsindustrin. Enkätfabriken väljer att heller inte arbeta med företag med miljöskadlig verksamhet eller företag vars verksamhet kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.

Syfte

Enkätfabrikens Corporate Social Responsibility (CSR) policy inrättades 2017 med syfte att förtydliga och utveckla företagets etiska riktlinjer och sociala ansvar. CSR avser definera företagets ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. Utformandet av en CSR-policy följde efter Enkätfabrikens värdegrund formulerats under 2016.