Frågor som besvaras i en marknadsundersökning

Frågor som besvaras i en marknadsundersökning

 

Den som vill göra en marknadsundersökning vill ofta ha svar på frågor som: 

  • ”Hur uppfattas mitt varumärke av marknaden?”
  • ”Vilka produkter är min marknad mest intresserad av?”
  • ”Hur ser mina kunders betalningsvilja och preferenser ut?”
  • ”Hur ser marknadspotentialen ut på marknad X för våra produkter?”

 

Vilka frågor ställs i en marknadsundersökning?

I en marknadsundersökning ställs frågor som hjälper er ta reda på hur marknadsläget ser ut, frågor som undersöker potentialen för nya produkter eller som hjälper er förstå vilka nya marknadsområden ni kan ta. Undersökningen görs på nya eller existerande marknader, för att sedan kunna sätta lyckade marknadsstrategier.

 

Frågor som ställs

I undersökningen tar man oftast reda på konsumenters vanor, åsikter och attityder kring en/flera produkt(er).  Den mest effektiva och prisvärda metoden för detta är genom att ställa frågor i digitala enkäter, ofta genom existerande webbpaneler, där vi kan fråga specifika målgrupper om det just ni vill veta. Om du exempelvis säljer kläder, kan du fråga om vad som är viktigt när personer köper kläder (ex material, miljö eller produktionsvillkor), hur ofta de köper kläder, om de handlar online, inom vilka prisintervaller m.m. Det är viktigt att ha ett genomtänkt frågeunderlag så du får svar på det du vill veta. Genom forskning på metodik för enkäter vet vi exempelvis att frågor måste ställas på rätt sätt och enkäten i sin helhet ska vara enkel och smidig att ta sig igenom för att du ska få pålitliga svar och en hög svarsfrekvens.

 

Resultaten

Efter en marknadsundersökning har du fått bättre kunskap om vad din marknad gillar och vilka möjligheter som finns för er att expandera och göra nya affärer. Med resultaten kan ni sätta nya strategier för tillväxt på potentiella marknader och se vilka marknader som fungerar mindre bra, så ni vet vilka områden som behöver fokus för att ni ska maximera vinsterna.

 

Skillnad på kund, varumärkes- och marknadsundersökningar

Ibland söker man efter en marknadsundersökning även om det är mer specifikt en varumärkes- eller kundundersökning som man vill göra. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop dessa och undersökningsområdena går faktiskt in i varandra en del. Marknadsundersökning kan också ses som ett övergripande ord för undersökningar som ska leda till marknadsutveckling.

Kort sagt så undersöker du marknadens syn på produkter och kan upptäcka nya marknadsmöjligheter genom en marknadsundersökning. Med en kundundersökning tar du reda på frågor om kundlojalitet och kundnöjdhet kopplat till företaget, specifika tjänster eller produkter. Och med en varumärkesundersökning tar du reda på hur kunder eller marknader ser på ert varumärke, exempelvis er varumärkespositionen och hur ni förhåller er till konkurrenter.

 

Gör en marknadsundersökning!

Vi hjälper gärna till att undersöka er marknad och mycket mer. Hos oss får du hjälp med hela processen, våra erfarna projektledare sköter frågeformulering utifrån erat syfte, programmerar och skickar ut enkäter. Våra analytiker sammanställer sedan resultaten så ni enkelt kan ta del av dem.

 

Du kan läsa mer om våra marknadsundersökningar här, eller kontakta oss direkt!

 

marknadsundersökning frågor