Marknadsundersökningsföretag för marknadsutveckling

Marknadsundersökningsföretag för marknadsutveckling

Enkätfabriken är ett marknadsundersökningsföretag som kan hjälpa dig med varumärkesundersökningar, kundnöjdhet, NKI, NPS, kundundersökningar, kampanjuppföljningar, produkttester och större marknadsundersökningar.

Vi beskriver våra tjänster under begreppet ”Marknadsutveckling” för det är det vi vill hjälpa våra kunder med. Genom enkäter och undersökningar sätter vi ert behov i fokus och låter era kunder, er marknad eller potentiella sådana svara på frågor som hjälper er att prioritera framtida marknadsåtgärder och utveckla er försäljning. Vi jobbar med hela processer, från ert syfte till en färdig marknadsrapport. Undersökningen gör att ni kan sluta ”gissa” och ”tro” vad era kunder vill ha, och istället fokusera på vad de faktiskt säger och tycker. När en undersökning är avslutad levererar vi rapporten med alla era resultat, med de nedbrytningar ni önskar och ni kan se tydliga prioriteringsåtgärder för ert syfte!

 

Vad tar ett marknadsundersökningsföretag reda på?

Kundnöjdhet: Kundnöjdhet mäter vi vanligen via kundundersökningar. Vi blandar populära mätmetoder som NKI och NPS med anpassade frågor som hjälper er att förstå just era kunders drivkrafter och önskningar.

 

Varumärkeskännedom och identitet: Varumärkeskännedom, identitetsfrågor och varumärkesanalys är bitar som faller under våra varumärkesundersökningar. Genom undersökning får ni reda på er position på marknaden och hur väl marknaden känner till er jämfört med konkurrenter. Detta gör vi genom att fråga marknaden om ert varumärke jämfört med andra (varumärkestracking), vi undersöker vilka attityder, känslor och åsikter som dyker up i samband med ert varumärke. Underlaget hjälper er jobba med varumärkesbyggande och varumärkeskännedom.

 

I en varumärkesundersökning kartläggs positiva, såväl som negativa, åsikter, attityder och associationer med ert varumärke. Genom enkäter får marknaden svara på frågor om er och era konkurrenter där ni tydligt kan se er ställning på marknaden. Undersökningen ger insikt i vad som är viktigt för er kundgrupp och hur  varumärkeskännedomen ser ut i er bransch!

 

Marknaden och dess behov: Marknadsundersökningar har ofta ett bredare koncept, där de anpassas efter kundens önskningar. Inom marknadsundersökning kan kundnöjdhet, lojalitet och varumärkesfrågor falla in. Vanligt är att titta på marknadsposition i förhållande till konkurrenter, vilken företagskännedom som finns i er målgrupp, er varumärkesuppfattning, samt att undersöka lojalitet och kundnöjdhet. Med marknadsundersökningar kan ni dock ta reda på så mycket mer! Exempelvis betalningsvilja och preferenser, se styrkor och svagheter jämfört med konkurrenter, undersöka hur nya produkter/tjänster skulle tas emot på existerande eller nya marknader,  lära er om varumärkesuppfattning bland annat.

 

Produkttester: Om ni ska lansera nya produkter på marknaden är det tillfördel att göra produkttester för att se vilken respons ni får innan lansering. Vi hjälper er att samordna, koordinera och skicka ut produkttester med enkäter där marknaden får testa och svara på frågor om produkten. Detta ger möjlighet att upptäcka vad marknaden uppskattar mest och vilka fel/svagheter produkterna har.

 

Annat inom marknad? Vi skräddarsyr enkäter efter kundens behov och önskningar, så det är bara att kontakta oss med det du vill undersöka så hjälper vi dig.

 

Varför behövs ett undersökningsföretag när det är så lätt att göra enkäter själv?

Som marknadsundersökningsföretag hjälper vi våra kunder med allt som kan behövas i en undersökningsprocess, från att formulera syfte till att leverera statistik och färdiga marknadsrapporter. Hos oss prioriteras forskningsbaserade metoder för undersökningar. Vi har projektledare som vet hur enkätdesign ska se ut för att fungera bäst för de svarande och analytiker som kan sammanställa resultat i tydliga tabeller och diagram, från en stor mängd respondenter. Det finns många viktiga delar att ta hänsyn till i undersökningsprocessen, där vi bland annat tittar på följande:

  • Ert syfte med undersökningen och vilken information ni får ut mest av
  • Vilken metod som är mest lämpad för er målgrupp
  • Längd på enkäten/frågeunderlaget
  • Hur frågor bör ställas i en enkät för mest givande och korrekta svar
  • Vilka svarsalternativ som bör finnas och hur dessa ska presenteras
  • Hur vi bäst når er målgrupp (behövs exempelvis en webbpanel eller är det er kunddatabas som ska användas?)
  • Insamlingsperioden och vad som krävs för tillförlitliga resultat
  • Hur vi sammanställer resultaten på bästa sätt

 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med marknadsutveckling och se vårt team, titta in på vår sida för marknadsundersökningar.

 

Direktkontakt?

Erik Granberg

Erik Granberg är en av Enkätfabrikens grundare och har jobbat med marknadsundersökningar sedan 2009.

Maila Erik på: erik.granberg@enkatfabriken.se

Marknadsundersökningsföretag