7 steg för hög reliabilitet och validitet

7 steg för hög reliabilitet och validitet

Vi genomför enkätundersökningar för att samla in information eller mäta något. Vi vill självklart att det vi mäter och undersöker ska vara så pålitligt och sant som möjligt. Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Det viktigaste du kan göra för att uppnå god reliabilitet och validitet är att ha en genomtänkt frågekonstruktion. Ställer du genomtänkta frågor till dina respondenten så genereras också trovärdigare data. För att hjälpa dig skapa undersökningar som uppfyller hög reliabilitet och validitet har vi tagit fram 7 enkla steg att följa.

7 steg för högre reliabilitet och validitet

  1. Formulera korta, klara och koncisa frågor och svarsalternativ.
  2. Använd ett enkelt och direkt språk.
  3. Se till att definiera abstrakta ord och termer. Genom att definiera termerna undviker du inbyggda antaganden och ledande frågor. Tolkningsutrymmet för respondenten ska vara så litet som möjligt för högsta möjliga reliabilitet.
  4. Gör enkäten kort och koncist för ökat deltagande.
  5. Ge en tydlig tidsram före det att respondenten genomför enkäten.
  6. Den grafiska layouten ska vara tilltalande, överskådlig och logisk. För att få till en bra layout är det bäst att göra en logisk gruppering av frågorna. Som att låta olika ämnen placeras i block med olika titlar.
  7. Skapa en tilltalande grafisk layout oavsett plattform. Det ska vara lätt att tyda undersökningen!

Vi hjälper dig gärna med utformning, utskick, analys och sammanställning.
Allt för en undersökning som behåller god kvalitet, är pålitlig och sann!