4 steg för ett genomtänkt frågeunderlag

4 steg för ett genomtänkt frågeunderlag

Ett genomtänkt frågeunderlag är det som sätter grunden för kvaliteten på din undersökning. Från erfarenhet vet vi att det inte alltid är så enkelt att ställa en bra fråga. När två personer efterfrågar samma sak, men formulerar sina frågor olika, så kan svaren skilja sig åt helt. Som frågekonstruktör är det viktigt att förstå skillnaden i vad för typ av svar olika frågor ger. Vi har som riktlinje att i varje fråga gå till syftet: ”Vad är det jag vill vet?”. I den här artikeln presenterar vi 4 grundläggande steg till ett frågeformulär för enkätundersökningar.

4 steg till ett genomtänkt frågeunderlag

Titta på dessa fyra punkter för att bestämma riktning och få en bra grund för din frågeformulering i enkäten du ska ta fram:

  • Fakta & kunskap: När du vill efterfråga kunskaper så är det faktafrågor som ska användas. Kunskapen är sedan ofta indelad i flera dimensioner.
  • Attityd & åsikt: Skall svaret istället vara en åsikt eller attityd skall attitydfrågor dominera. Attitydfrågor är svårare än faktafrågor, dels för att det inte finns ett korrekt svar och för att respondenter inte alltid lever som de lär. De kan alltså säga en sak men göra en annan. 
  • Slutna frågor: används ofta till svar som ska leda till fakta. Det kan exempelvis vara din ålder, var du bor eller hur du handlar din mat. För slutna frågor är svarsalternativen fasta vilket gör respondenterna mer begränsade i sina svar.
  • Öppna frågor: När du jobbar med attitydfrågor så brukar det vara vanligt att ställa öppna frågor. Det innebär att frågan är ställd så att respondenten kan vara flexibel i sitt svar. Genom att ställa öppna frågor så får du också mer personliga svar. De kräver dock mer tid och energi än slutna frågor.
Undvik missvisande svar

När du bestämt om det är fakta eller attityder du vill undersöka, samt hur du ska ställa dina frågor, är det dags att se över dem. Det gäller att veta vilka frågor man ska undvika för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen. Ledande frågor är förödande för en god undersökning då de som namnet anger leder respondenten in i en specifik riktning.

En frågekonstruktör måste även vara finkänslig när det kommer till vissa delikata ämnen som människor inte gärna diskuterar hur som helst med vem som helst, så kallade känsliga frågor. Att ställa frågor är alltså inte så enkelt som det kan verka. Ofta krävs det flera olika typer av frågor för att få svar på det man vill veta. Detta kan vara allt från faktafrågor, till attitydfrågor. Ifall frågorna därefter skall vara öppna eller slutna är även detta beroende på den specifika situationen. Det gäller även att vara delikat i utformningen av frågor om känsliga ämnen. Ledande frågor skall helt undvikas för bästa resultat.

Hur får jag ett genomtänkt frågeunderlag som passar min målgrupp?

Att göra ett genomtänkt frågeformulär kräver god kunskap kring syftet om undersökningen och målgruppen. Det kräver också att du pilottestar ditt frågeformulär för att upptäcka eventuella fel.

På Enkätfabriken har vi flera metoder för att utvärdera och säkerställa både våra frågeunderlag och hela undersökningsprocesser. Vill du läsa mer om hur vi jobbar rekommenderar vi dig att klicka in på nästa artikel 3 steg för en lyckad undersökning.

Författare: Klara Lindahl (Undersökare & analytiker)

 

frågeunderlag