Marknadsutveckling

Marknadsutveckling

Vet du vad dina kunder tänker? 

 

Att ha rätt uppfattning om hur konsumenter ser på er marknad och er verksamhet är en förutsättning för att lyckas. Ni vill kanske kliva in på nya områden, få större förståelse för era kunders förväntningar och krav, eller mäta kundnöjdhet? Oavsett vilken utgångspunkt du har och vilket mål du vill nå, behövs ett informationsunderlag som leder till rätt beslut. Vårt team inom marknadsutveckling tar fram anpassade undersökningar som tar reda på vilka attityder och åsikter som finns om er, för att ni ska få ett välgrundat beslutsunderlag som leder till utveckling!

Att förstå sina kunder

I över 30 år har vi jobbat med marknadsundersökningar inom allt från detaljhandel till energibolag. Med erfarenheter från såväl marknadssidan som kundsidan, förstår vi vad informationsbehov verkligen innebär. Kunskapen om vad dina kunder efterfrågar och vad de tycker om dig är ovärderligt, därför hjälper vi dig att ta reda på vad kunden tänker, så att ni kan kan nya marknadskliv.

 

Hör av dig till Oscar, Håkan eller Carl-Axel med din marknadsutmaning, så lyssnar vi och hittar lösningar som leder till att ditt företag utvecklas!

Enkätfabriken har sedan sommaren 2020 slagit ihop sig med IMA Marknadsutveckling, ett fristående undersökningsinstitut som sedan 1989 arbetat med marknadsundersökningar inom flera branscher. Sammanslagningen med IMA har lett till att Enkätfabriken förvärvat extra tung kompetens på marknadssidan, med över 30 års branscherfarenhet i arbetet med marknadsundersökningar. Enkätfabriken satsar med förvärvet på nytt affärsområde – Marknadsutveckling – som har mål att hjälpa dig ta reda på vad dina kunder tänker, så att du kan utveckla din verksamhet.

anställdas åsikter

Rekommendationer

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

Kundundersökning