Medarbetarundersökningar syfte

Medarbetarundersökningar syfte

Vad finns för syfte med medarbetarundersökningar?

Medarbetarnöjdhet och medarbetarundersökningar görs årligen av företag inom både privat och offentlig sektor. Innan en verksamhet bestämmer sig för att göra en medarbetarundersökning är det nyttigt att fråga sig vad syftet med en medarbetarundersökning är, och vad ni som företag vill få ut av det. I det här avsnittet berättar vi om varför allt fler utför medarbetarundersökningar och i vilket syfte.

Exempel på syften:

  • Skapa nya insikter för förändring och utveckling
  • Lyssna till personalens åsikter för bättre företagsstyrning
  • Metod för ledarutveckling
  • Låta medarbetarna anonymt komma till tals angående arbetsplatsen
  • Undersöka arbetsmiljön och trivsel efter lagkrav

 

Därför gör allt fler medarbetarundersökningar

Syfte medarbetarundersökningar

Människor spenderar idag mer än hälften av sin vakna tid på arbetet. Att trivas på jobbet blir både viktigt för individen och organisationen. Det uppstår därmed ett behov av att få förståelse över hur medarbetare trivs och upplever sin arbetsplats. För att göra detta så är medarbetarundersökningar ett optimalt verktyg. Det är en enkel metod, som tillåter de anställda att berätta hur de ser på sitt arbete och miljön, vilket ger företaget ett underlag att utveckla verksamheten. Underlaget används sedan för att göra förändringar som utvecklar både medarbetarnöjdhet och lönsamhet. Vi har sammanfattat några större områden som medarbetarundersökningar används till.

 

 

Resultaten används främst till:

 

UTVECKLING & FÖRÄNDRING. En organisation eller ett företag arbetar ständigt för att bli bättre, både inom produktivitet men även som en god arbetsplats. Det går dock inte att bli bättre om det inte finns någon kunskap om vad som behöver förbättras. Därmed kan medarbetarundersökningar bidra med information och insikter om vilka brister som existerar och fungera som underlag för att ta fram styrdokument kring vilka visioner arbetsplatsen bör ha. En medarbetarundersökning kan även bidra med att avgöra vem som skall vara ansvarig för vilket område och ge förslag på hur arbetsbördan kan fördelas.

 

FÖRETAGSSTYRNING. Ifall det redan finns en vision och tydliga mål kan medarbetarundersökningar genomföras med dessa i åtanke. Med visionen som utgångspunkt kan frågor konstrueras som tydligt undersöker hur utvecklingen går för de olika målen. Med hjälp av svaren kan företaget sedan belysa vilka områden som är bristfälliga och kräver extra tillsyn för att nå de utsatta målen.

 

LEDARUTVECKLING. En kompetent chef är essentiellt för att en arbetsplats skall fungera bra och arbetstagarna skall kunna utföra sitt jobb på ett effektivt sätt. Eftersom chefer är en viktig del av utvecklingen inom ett företag eller en organisation gäller det att chefernas arbete ständigt strävar efter förbättring. Det kan dock lätt bli en känslig situation om arbetstagare skall ge kritik till sina chefer. Med hjälp av en medarbetarundersökning är det lättare för arbetstagare att dela sina åsikter, men ofta även lättare för chefer att ta emot den. Informationen som samlas in kan därmed bistå chefer i deras utvecklingsarbete, genom att få indikationer på ett anonymt och odramatiskt sätt på vad som behöver utvecklas och förbättras och vad som fungerar bra.

 

Syfte medarbetarundersökning

ATT HÖRA MAJORITETEN & ANSTÄLLDAS BEHOV. Vissa individer på en arbetsplats delar gärna med sig av sin åsikt. Dessa åsikter behöver inte nödvändigtvis delas av andra arbetstagare. En medarbetarundersökning kan hjälpa till med att belysa den stora majoritetens åsikt och därmed bidra till förändring som är baserat på fakta och som har stöd hos många inom företaget eller organisationen.

 

UNDERSÖKA ENLIGT LAG. Att tillägga så krävs det enligt Arbetsmiljölagen att företag och organisationer systematiskt undersöker fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Ett sätt att göra detta är via väl planerade medarbetarundersökningar med rätt typer av frågor. Genom medarbetarenkäter går det alltså årligen möta upp till arbetsmiljölagens krav på systematisk undersökning, samtidigt som man tar tempen på sin personal, trivsel och utvecklingsmöjligheter.

 

Summering: Medarbetarundersökningar och dess syfte

Syftet med medarbetarundersökningar handlar främst om att hjälpa organisationer att utvecklas och förbättras. Det görs genom att låta de anställda komma till tals, där de får lyfta fram vad som gör de tillfredsställda och nöjda med sin arbetsplats, kollegor och chefer. Används resultatet vidare på rätt sätt så leder det till en positiv utveckling för både företaget och dess anställda.

 

Vill du veta mer?

Vi gör medarbetarenkäter, mäter NKI och gör analys. Du kan läsa mer via länken/knappen och får gärna kontakta oss om du har frågor!

 

 

 

Källa Schou, P. (2007). Medarbetarundersökningar: som verktyg för företagsstyrning och förändring. Studentlitteratur.

Illustrationer: Lovisa Valentino

syfte medarbetarundersökningar