Webinar – Så lyssnar vi in barns åsikter

Webinar – Så lyssnar vi in barns åsikter

Idag fyller barnkonventionen 21 år och det vill vi absolut uppmärksamma! Vi delar nu med oss av ett seminar/webinar vi jobbat med under året 2020 för att bidra med metoder att göra ungas röster hörda inför beslut som berör dem. Läs gärna mer om webinaret nedan och lyssna till Cecilia Helander (Projektledare, Enkätfabriken) & Daniel Sturesson (Projektledare, delägare Enkätfabriken).

Bakgrund

Sedan 2019 har vi på Enkätfabriken funderat över hur vi som undersökningsföretag kan bidra till att göra fler barns röster hörda, speciellt i yngre åldrar. Då vi redan många år jobbat med enkäter till barn i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet, bestämde vi oss för att testa om det går att lyssna in barn i även yngre åldrar genom enkätundersökningar. Enkätfabriken tog på sig att göra pilottester med barn i åldrarna 6-12 år på ett antal skolor i södra Sverige. Vi ville hitta fler metoder att göra barn hörda och förstå vad som var möjligt.

Utgångspunkten tog vi från Barnkonventionen som då snart skulle bli lag, där vi tittat närmare på främst artikel §12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd. Artikeln behandlar barns rätt att uttrycka åsikter och att myndigheter bör fråga och lyssna in barnen innan besluts som berör dem tas. De resultat vi fått har vidare presenterats under ett seminarium som hölls i januari 2020 och tanken var att hålla fler, men så kom Corona. Så vi flyttade över det till webbformat och vill nu dela det med alla intresserade!

I detta webinar kan du lyssna till hur det går att jobba med enkätundersökningar mot barn i åldrarna 6-12 år, vilka möjligheter som finns genom att låta barn svara på enkäter och vilka typer av frågor som barn i yngre åldrar förstår, samt vilken hjälp de behöver!

Paneldiskussion, januari 2020

Är ni intresserade av att lyssna till paneldiskussionen från seminariet i januari, så hitta ni den via den här länken. Deltagande är Emma Henriksson (egenföretagare), Karin Fängström (Forskare och psykolog, Uppsala Universitet) och Madeleine Fridh (Rådgivare på Rädda Barnen).

 

Här kan du läsa mer om barnkonventionen!

Här kan du kontakta oss och läsa mer om undersökningar för barn & unga

Webinar barnkonventionen