Hur beräknas svarsfrekvens?

Hur beräknas svarsfrekvens?

I undersökningsbranschen pratas ofta om hög svarsfrekvens, vilket syftar på att ha ett högt antal inkomna svar i förhållande till antal möjliga svar. Antal möjliga svar är likställd med det antal som räknats med i urvalet som har haft möjlighet att svara på enkäten.

I beräkningen tar man hänsyn till bortfall (antalet som inte svarat, men som var med i urvalet) och okända (antal som inte gått att få tag i, men var med i urvalet). Antal inkomna svar + Bortfall + Okända bör då vara lika med antalet möjliga svar.

 

Beräkna svarsfrekvens på ett enkelt sätt:

För att enkelt räkna ut svarsfrekvensen kan man använda denna formel. Detta blir en ovägd svarsfrekvens.

 

Antal svar / (Antal svar + Bortfall + Okänt) = Svarsfrekvens

 

Om beräkningsmetoden

Det finns ett antal olika metoder för att beräkna svarsfrekvens och kategorisera bortfall. Genom att använda en tydlig modell blir det lättare att jämföra olika undersökningar. Beräkningsmetoden ovan kommer från Svenska Statistikerförbundets standard för bortfallsberäkning.

När en undersökning har avslutats delas hela populationen in i fyra olika kategorier. Den första är inkomna svar – dessa kan antingen vara fullständiga eller partiella. Nästa kategori är bortfall – här hamnar alla som har vägrat att delta, är bortresta, sjuka eller av andra skäl inte har kunnat medverka. Den tredje gruppen är de personer som av okänd anledning inte har svarat. Den sista kategorin – övertäckning – är de personer som inte borde ha tillhört urvalet från början. Det kan handla om personer som är avlidna eller som av någon anledning har lämnat målgruppen.

För att beräkna svarsfrekvensen på ett enkelt sätt använder vi formeln som visas ovan. Här divideras antalet svar med summan av svar, bortfall och okända. Personerna som hamnat i gruppen övertäckning räknas bort eftersom de inte ingår i populationen. I exemplet tas ingen hänsyn till att det kan finnas övertäckning i gruppen okänt. En möjlig metod för att ta hänsyn till detta är att anta att det i gruppen okänt finns en lika hög andel övertäckning som i övriga grupper.

 

Svarsfrekvens

 

Gillade du denna artikel? Då kanske du även är intresserad av 10 tekniker som höjer svarsfrekvensen”.

Beräkna svarsfrekvens