Brukarundersökning och tillgänglighet

Brukarundersökning och tillgänglighet

I alla undersökningar är det viktigt att se över deltagarnas förutsättningar och behov. Inte minst när man arbetar med en brukarundersökning, där deltagarna kan ha någon typ av funktionsvariation. Här är det av stor vikt att tillgänglighetsanpassa enkäterna för den svarande, så att man får fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Det gör att fler delar av verksamheten eller samhället kan undersökas och utvecklas.


Vad innebär en tillgänglig brukarundersökning?

Tillgänglighetsanpassade undersökningar är speciellt anpassade för personer med någon typ av funktionsvariation. Anpassningen är gjord i frågeunderlag, insamlingsmetod, samt analysen som presenteras för kund och deltagande. Detta för att ge deltagaren möjlighet att tillgodose och ta in information i alla stegen. För att anpassa och göra det tillgängligt kan exempelvis talsyntes, pictogram och widigts användas. Läs vår artikel om digital tillgänglighet och vad det innebär.

 

Tillgänglighet

Ung kille använder två datorer och en stor skärm.

Så tar vi fram en tillgänglig undersökning

Inför varje undersökning är det viktigt för oss att ta reda på vilka olika behov och möjligheter som finns, för att kunna anpassa arbetet efter deltagarens behov och unika förutsättningar

  • Vi utformar frågeunderlag efter deltagarens behov och möjligheter.
  • Vi väljer noga den insamlingsmetod som är bäst för deltagaren. Det betyder att brukarna ges möjlighet att delta på ett sätt som passar dem.
  • Behövs hjälpverktyg så som talsyntes eller bildstöd går det att lösa
  • Presentationsformen anpassas slutligen efter mottagaren. För att brukare också ska kunna ta del av resultat kan vi exempelvis ordna PPT med widgit och pictogram.

 

Vill du veta mer?

 

Vill du beställa en anpassad undersökning av oss, vänligen kontakta:

Daniel Sturesson
Projektledare
Tel: 073 – 639 65 19
daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 

Artikel av: Josefin Jansson & Lovisa Valentino

Brukarundersökning