Så ser kraven ut för en giltig elevprognos

Så ser kraven ut för en giltig elevprognos

För att öppna en ny friskola kräver skolinspektionen att du genomför en intresseundersökning/ elevprognos. Det är för att säkerställa att det finns ett elevintresse och elevantal för att skolan ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Enligt skolinspektionen är en bristande elevprognos den vanligaste orsaken till att man inte får starta upp en friskola. Därför blir det extra viktigt att du ser till att göra en ordentlig prognos när du vill starta en ny skola eller utbildning.

Vad är kraven för en giltig elevprognos?

För en giltig elevprognos ska din intresseundersökning redovisa följande:

  • Vem ställer frågorna för undersökningen?
  • Var är det tänkt att skolan och utbildningen ska etableras?
  • Vilken skola handlar det om och vilken utbildning? Även årskurs, program och inriktning ska ingå, där resultatet redovisas för respektive faktor.
  • Hur har intresseundersökningen genomförts?
  • Vem tillfrågas i elevprognosen? Det ska vara ett slumpmässigt urval och det måste vara pålitligt, tillräckligt många måste ha tillfrågats.

Det viktigaste för att få godkännande är att det finns ett intresse från elever i rätt ålder som bor i området skolan ska startas. Den som ansöker till en planerad utbildning eller skola ska alltså ha stöd för att det finns en målgrupp som behöver och önskar skolan. Du ska också ha relevant och tillräcklig information kring de krav som finns.

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig gärna med din intresseundersökning. Enkätfabriken har genomfört ett stort antal elevprognoser och samtliga har fått godkänt av Skolinspektionen. Genom våra tydliga rutiner för utformning och rapportering av prognoserna kan du känna dig trygg med att utformningen följer Skolinspektionens krav.

Kontakta ansvarig erik.granberg@enkatfabriken.se om du har frågor kring elevundersökningar.

Du kan också läsa mer på vår sida om elevprognoser.

elevprognos