Metoder i en marknadsundersökning

Metoder i en marknadsundersökning

För att genomföra en marknadsundersökning kan du använda dig av metoder som:

  • Enkäter
  • Intervjuer
  • Fokusgrupper
  • Fältundersökningar
  • Observationer

Dessa är exempel på metoder som är primära, där du helt enkelt samlar in ny information som ingen annan har och som inte finns.

Det är också möjligt att använda andra källor, så kallad sekundära marknadsundersökningar. Då tittar du på information som redan finns, ex offentlig information som du hittar online eller färdiga rapporter specificerade på olika branschområden som ofta innehåller jämförelser mellan olika varumärken och vad kunden tycker är viktigast i den branschen.

7 metoder för marknadsundersökningar

Innan vi djupdyker i metoder för marknadsundersökningar vill vi tipsa om vår artikel ”Vanliga frågar som ställs i en marknadsundersökning” och några samlade tips på hur du ska tänka när du tar fram ett frågeunderlag här.

 

1. Enkäter

Digitala enkäter är en bra metod för marknadsundersökningar då den är billig och du kan nå ut till människor överallt i hela världen. Du kan forma enkätfrågorna efter vad du är ute efter att få svar på, samt nå personer i specifika målgrupper. Antingen kan du jobba med att nå ut med din enkät genom mejl, sociala medieannonsering eller delning, men det finns också många paneler med tusentals människor redo att svara på enkäter.

 

2. Intervjuer

Intervjuer är en bra metod om du vill kunna ställa följdfrågor och få fördjupande svar i din marknadsundersökning. Det är viktigt att ha ett förberett frågeformulär även när du jobbar med intervjuer. En fördel med intervjuer är att du också kan höra/ alternativt se hur personen reagerar på olika frågor. Intervjuer går att genomföra på telefon, i bestämd lokal eller på plats ute i köpcenter eller på gator.

 

3. Fokusgrupper

Fördelarna med fokusgrupper är att de kan bli väldigt fördjupande och du kan få reda på saker du inte ens tänkt på. Den skapar möjligheter att få information och kunskap om något du kanske inte ens tänkte påverkade ert varumärke eller varför man handlar era tjänster/produkter. Nackdelen är att konversationer kan bli väldigt styrda inom fokusgruppen om det finns en tydlig ledare i gruppen och deltagande personer som då inte vågar uttrycka sina åsikter.

 

4. Fältundersökningar

I en fältundersökning ställer du frågor på plats, på fältet så att säga. Det kan exempelvis vara i köpcenter och på gator. Fältundersökningar kan också kallas på-plats-intervjuer. Du kan med fördel ställa frågor till personer som är i din butik eller precis handlat på den, eller om du ser någon gå förbi den beroende på vilken din målgrupp för undersökningen är. Ett exempel på detta är ett samarbete vi haft med Scorett, där fältstudier gjordes i kombination av digitala enkäter.

 

5. Observationer

Observationer är lämpligt om ni vill undersöka hur människor beter sig. Det kan exempelvis vara att du observerar personer som handlar i en butik för att se deras verkliga beteenden. Detta skiljs mot intervjuer och enkäter där personer istället berättar själva om sina upplevelser och beteenden.

 

6. Offentlig information

Vill du inte samla in din egna data finns det mycket att hitta online. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta exakt det du är ute efter och det kan vara begränsat med vilken information somen behöver du bara lite information och in fördjupad undersökning är det bra. Vill du hitta fri statistik är exempelvis SCB en bra källa.

 

7. Köpa forskning & rapporter

Det finns många färdiga rapporter inom större branscher som visar resultat från marknadsundersökningar. Detta är en tidseffektiv metod och värdefull om du vill ha information snabbt och om det går bra att den är övergripande. Enkätfabriken har exemplevis färdiga rapporter om hur marknaden ser på olika miljöcertifieringar och kommer snart erbjuda resultat för hur marknaden ser på olika välgörenhetsorganisationer. Det är dock vanligare att vi att vi gör marknadspecifika rapporter på förfrågningar som enbart vår beställare tar del av, vilket ger en stark konkurrensfördel. Är du intresserad av detta får du gärna kontakta oss.

 

 

Hjälp med marknadsundersökningar

Nu har vi gått igenom vanliga metoder för en marknadsundersökning och länkat till fler sidor med tips på hur du ska tänka kring frågor och undersökningar. Är du intresserad av att genomföra en undersökning så hjälper vi dig gärna med hela processen!

Våra projektledare har kunskap av alla metoder och etablerade tillvägagångssätt för att nå ditt syfte och din målgrupp. Vi sammanställer sedan resultaten med snygg och lättillgänglig infografik så du lätt kan förstå och tolka resultaten för fortsatt utveckling.

Du kan titta på vår marknadsundersökningssida eller kontakta oss här! En projektledare från vårt marknadsteam hjälper dig så fort du tagit kontakt.

Marknadsundersökning metoder kvinna handlar