Så gör du en målgruppsanalys

Så gör du en målgruppsanalys

Genom en målgruppsanalys får du större förståelse för dina kunder, deras drivkrafter och behov. Målet är att ni ska kunna skapa en bättre målgruppsanpassad kommunikation, som leder till ökad kundströmning såväl som ett starkare varumärke. En ordentlig målgruppsanalys gör du genom exempelvis, enkäter, djupintervjuer eller telefonintervjuer. Nedan beskriver vi steg för steg hur vi jobbar med målgruppsanalys tillsammans med våra kunder.

 

Målgruppsanalys i 6 steg

  1. Inledande workshop: Vi börjar med att hålla en inledande workshop för att förtydliga syfte och förväntningar på vilken data vi ska få ut från målgruppen.
  2. Analys utifrån kunddata: Nästa steg är att undersöka existerande kunddata och sammansättningen av kunder ut utifrån faktorer som demografi, socioekonomi och boendevillkor, för att få bättre koll på vilka som ingår ingår i er målgrupp.
  3. Kvantitativ mätning: I steg 3 ställer vi frågor direkt till kunderna för att få fördjupade insikter och för att testa hypoteserna som togs fram under steg 1. Genom mätningen ser vi målgruppens attityder, beteende och mediavanor.
  4. Sammanställning av mätning: Grupperna segmenteras sedan för att ge en större förståelse vilka grupper som finns och hur stora de är. Särskilt fokus läggs även på att förklara och visualisera de faktorer som är viktiga för er att mäta. Kanske är det något särskilt ni vill veta om kundgruppen som vi bara får svar från genom mätningen.
  5. Rapport och presentation: Vi sammanställer all data för er målgruppsanalys i en rapport, där ni får tydliga målgruppsförklaringar och lär er mer om hur ni når era kunder (och potentiella kunder) på bästa sätt.
  6. Fördjupning? I en målgruppsanalys kan man utveckla den kvantitativa mätningen till en mer kvalitativ. Då håller vi kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper för att bättre förstå aspekter av analysen som ni vill undersöka närmare. 

 

Varför ska man göra en målgruppsanalys?

Genom analysen får ni insikter kring hur ni ska nå era kunder på bästa sätt. Ni lär er om de gillar att få information per mejl, via er hemsida, om de läser tidningen, spenderar tid på något speciellt sociala medie eller helst letar information själva online. Detta gör att ni kan fokusera på att kommunicera, marknadsföra och lägga resurser i de kanaler där kunden finns och lär er hur ni ska förmedla ert budskap. Detta skapar också möjligheter att nå fler personer på marknaden och få nya kunder, men framförallt förbättra kommunikationen mot era målgrupper.

 

Hjälp med en målgruppsanalys?

Vi har stor vana av målgruppsanalyser och att ta fram digitala enkäter såväl som att göra telefonintervjuer. Efter avslutad analys får ni en rapport som visar tydligt på segment av olika målgrupper. Både såväl demografiskt som socioekonomiskt, men även utifrån drivkrafter kring val av leverantör för det ni säljer. Analysen ska tydligt visa storheten på olika grupper samt tydliggöra gruppens mediavanor, demografi, geografi, bostadstyp och socioekonomiska fokus görs även på vad som verkar ha drivit kunderna i sitt val av leverantör för elavtal.

Målsättningen med analysen och rapporten är att den ska kunna användas direkt för att börja anpassa och rikta kommunikation till grupper som prioriteras utifrån analysen.

Här kan du skicka en förfrågan till oss om du vill veta mer om hur vi hjälper våra kunder med målgruppsanalyser.

 

 

Målgruppsanalys