Stärka varumärket med varumärkesundersökning

Stärka varumärket med varumärkesundersökning

För att stärka varumärket är det viktigt att jobba med sin varumärkesposition och förstå hur marknaden ser på varumärket idag. I följande artikel berättar vi mer om hur du kan stärka varumärket, mer om hur ditt varumärke uppfattas av konsumenter och vad du kan ta reda på genom en varumärkesundersökning.

 

Varför du ska jobba med varumärket

Det finns många anledningar att arbeta med sitt varumärke ur ett affärsperspektiv. Konsumenter idag visar hög varumärkesmedvetenhet och lojalitet, där de förväntar sig att vissa varumärken de tycker om ska finnas hos återförsäljare. För kända varumärken ökar alltid efterfrågan, vilket ger en positiv påverkan på både försäljningsvolym och försäljningsstabilitet.

 

Hur bygger du ett starkt varumärke?

Ett varumärke byggs med hjälp av kundernas upplevelser och företagets externa kommunikation. Du behöver kommunicera kring ditt varumärke – på rätt sätt. På rätt sätt kan vara den svåra biten här, men det viktigaste är att ni i er kommunikation utgår från er varumärkespositionering.

Har ni bestämt er varumärkesposition och uppelever att ni kommunicerar efter den, blir nästa fråga om den uppfattas rätt av marknaden? Lägger ni energi på de aktiviteter som stärker ert varumärke på det sätt ni vill? Har ni koll på vad som är värdedrivare hos er enligt kunderna?

Värdedrivare

Värdedrivare har stor betydelse på varumärkets helhet och varierar ofta beroende på vad man säljer. Som exempel så är kundtillfredsställande en värdedrivare som är mer avgörande för sådant man köper ofta, än produkter som köps sällan. Handlar du exempelvis matvaror online är det extra viktigt att du får bra service, då du handlar ofta och troligen byter leverantör om du inte är nöjd. Detta påverkar i sin tur varumärkets uppfattning. Värdedrivare blir därför en viktig del i varumärkesuppfattningen. Kanske behöver ni titta mer på något som kunden värderar högt, och se hur ni kan jobba in det i både verksamheten och kommunikationen.

 

Marknadsutveckling

 

Ta reda på er varumärkesposition enligt marknaden

Med hjälp av enkäter går det att undersöka vilken varumärkesposition ni har idag och förstå vad som är viktigt för era kunder. Vad tycker kunden är värdefullt? Marknaden får då svara på frågor om er verksamhet, där ni också kan bli jämförda med konkurrenter (benchmarketing).

Är det så att ni är nya på marknaden gör man vanligtvis en undersökning där man testar era potentiella namn och ser hur konsumenter uppfattar dem. Detta görs genom att ställa frågor som tar reda på hur marknaden ser på och associerar olika företagsnamn. Då kan ni se vilka namn som korrelerar med hur ni vill positionera er. Det går också att ta reda på hur nya produkter skulle fungera på er marknad och hur nya varumärken positionerar sig. 

 

Varför ska man göra en varumärkesundersökning?

  • I en varumärkesundersökning tittar vi närmare på positiva och negativa åsikter, attityder och associationer med ert varumärke, samt tar fram en generell varumärkesuppfattning. Detta görs oftast och med fördel genom webbpaneler och enkäter för att ta reda på marknadens åsikter.
  • Undersökningen ger dig större förståelse för vad ert varumärke är känt för och vilka åsikter som finns kring det. – Är det som ni tror och hoppas eller behöver ni jobba annorlunda för att stärka varumärket?
  • Underlaget som tas fram ger möjlighet till statistisk analys som gör att ni får en bättre förståelse för företagets position på marknaden idag och visar hur ni ska stärka och bygga ert varumärke.
  • Möjlighet att följa upp varumärkeskännedom över tid: Eftersom marknaden förändras över tid kan det vara till fördel att frekvent följa upp varumärket. Detta kallas varumärkestracking.  Fördelar med tracking är att ni tydligt kan se vilken effekt era kampanjer och andra marknadsaktiviteter haft den senaste tiden, det ger en generell uppfattning om er verksamhet och hur marknaden förändras över tid.

 

Vill du göra en varumärkesundersökning?

Enkätfabriken hjälper både nyetablerade företag och redan starkt etablerade företag med varumärkesundersökningar. Genom att ta reda på hur andra upplever ert varumärke får ni viktiga redskap för att ta strategiska beslut för att stärka er position på marknaden idag. Vi kan hjälpa er att ta reda på:

  • Varumärkets position på marknaden och i förhållande till konkurrenter (Benchmarketing)
  • Kundernas upplevelse av varumärket (varumärkesundersökning)
  • Hur marknaden ser på ert varumärke i korrelation till service och produkter

 

 

Läs mer om hur vi jobbar med marknadsutveckling eller kontakta gärna våra marknadsexpert direkt om du har frågor kring varumärkesundersökningar!

 

VD, Enkätfabriken

 

Erik Granberg

erik.granberg@enkatfabriken.se

 

Marknadsundersökning

 

Sofie Hedén Sandgren

sofie.heden.sandgren@enkatfabriken.se

varumärkesundersökning