Syftet med användartester

Syftet med användartester

Syftet med användartester är att se om produkten eller tjänsten man erbjuder fungerar som det är tänkt. Det ger insikt i hur olika användare interagerar med en tjänst eller produkt, samt identifierar utmaningar och utvecklingsområden.

Hur fungerar användartester?

Ett användartest går till så att man rekryterar personer som får testa ens produkt eller tjänst, för att sedan utvärdera hur den fungerade och vad man tyckte om den. Det går också att ha en enkät på ens hemsida där besökarna får svara på frågor. Användartester ger värdefulla insikter till skaparen/företaget så att produkten kan förbättras och utvecklas.

Användartester går att göra på flera tjänster, så som hemsidor, appar, frågeunderlag, produkter med mera. Det går också att undersöka på flera sätt, exempelvis kan man intervjua personerna och ställa frågor efter testet, eller så ber man personen svara på en pappersenkät eller webbenkät om hur den upplevde produkten/tjänsten.

 

Kort info om användartester

  • Vem utför testerna? Tanken är oftast att vanliga människor utan någon speciell kunskap ska utföra testerna, men ibland kan man också önska en specifik målgrupp som ska testa. Målet är att se hur produkten eller/tjänsten fungerar hos sin målgrupp.
  • Hur genomförs testerna? Hur testerna genomförs varier beroende på vad som ska testas. Men testpersonerna kan exempelvis få testa fritt och rapportera allt den tänker på, eller få specifika uppgifter som fokuserar på något specifikt man vill ta reda på.
  • Hur tolkas användningen? Det finns flera sätt att ta reda på vad användaren tycker. Forskare, utvecklare eller övervakare kan vara med och titta hur testet görs och sedan anteckna ned kring det – en form av observation. Ett annat alternativ är att spela in testarna. Det går också att be någon svara på en enkät i samband med testet, antingen direkt via en hemsida eller få en enkät skickad till sig, eller varför inte en pappersenkät. Hur man väljer att fråga testanvändaren beror ofta på vad som ska testas.
  • Resultatet! När testpersonernas åsikter samlats in så görs en analys. Utifrån den feedback man får så förbättras och utvecklas produkten/tjänsten efter användarens behov, så att en bättre produkt/tjänst kan erbjudas.

Att jobba med användartester är värdefullt för att utveckla sina produkter och tjänster, så att mottagarna förstår de rätt, använder de rätt och får en smidig produktanvändning. Detta är summerat syftet med användartester och kommer bidra till ökad kundnöjdhet och återkommande kunder.

 

Enkätfabriken hjälper er gärna med produkttester och användartester!

användartester