Nöjdhetsmätning

Mät nöjdhet hos gäster, kunder & medarbetare

Med en nöjdhetsmätning kan du undersöka hur nöjda personer är med din verksamhet eller tjänst. Du kan exempelvis mäta hur nöjda hyresgäster, besökare eller medlemmar är med din verksamhet. Vi har också etablerade koncept för medarbetarundersökningar, som täcker kraven på OSA och diskrimineringslagen. Vi hjälper er mäta nöjdhet med vanliga mått som NKI, NMI, eNPS och NPS i våra mätningar.

 

  • Gäster
  • Medlemmar
  • Kunder
  • Medarbetare

Kontakta en av våra projektledare

Undersökningsföretag

 

Daniel sturesson
Grundare / Projektledare Nöjdhetsmätningar
Tel: 0736 – 39 65 19

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Marknadsundersökning

 

Sofie Hedén Sandgren

Projektledare / Kundnöjdhet
Tel: 0735 – 33 13 92

sofie.heden.sandgren@enkatfabriken.se

Kontakta oss för att mäta nöjdhet, vi hjälper dig med gäst- och medlemsundersökningar, såväl som medarbetar- och kundundersökningar.

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING

”Tillsammans med sex andra bolag i regionen och Hyresgästföreningen valde vi att använda oss av Enkätfabriken för att kartlägga kommunmedborgarnas syn på respektive kommuns bostadsområden. Ett bra genomfört arbete med ett tydligt och förståeligt material hjälpte oss vidare i vårt arbete.”

– Lotta Björklund, VD Mitthem

NÖJDHETSMÄTNING, SVERIGES BÄSTA CYKELKOMMUN

”Cykelfrämjandet har samarbetat med Enkätfabriken i flera år för tillhandahållandet av enkäten som är underlaget för vår årliga rapport Kommunvelometern. Inför Kommunvelometerns 10-års jubileum ville vi ge den nytt liv! Vi tog hjälp av Enkätfabriken i arbetet med att genomföra en modernisering och uppdatering av kommunvelometern. Att samarbeta med Enkätfabriken har genom hela processen varit snabbt, smidigt och enkelt. De har tillhandahållit lösningar av alltifrån det tekniska med enkäten som är underlaget för Kommunvelometern, till dataanalys och resultatsammanställning med snygg och tydlig infografik och layout av slutrapporten.

Att vi har kunnat samarbeta tillsammans och ha en dialog genom hela processen från enkät till publicering har varit väldigt givande. Enkätfabriken har genom alla steg i projektet gjort det lilla extra för att se till att årets Kommunvelometer ska bli så bra som möjligt. Detta hjälper oss som ideell aktör göra så stor samhällsnytta som möjligt i arbetet för att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.”
 
– Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet, Projektledare Kommunvelometern

Kontakta oss