Om Enkätfabriken

Om Enkätfabriken

Om Enkätfabriken

Enkätfabriken är ett undersökningsföretag som grundades av två vänner med olika intressen, den ene för siffror och den andre för ord. Det började som ett fritidsprojekt för både Erik Granberg och Daniel Sturesson, men växte snart till något större. Med en statistiker/analytiker, samt en samhällsvetare/projektledare så registrerades Enkätfabriken som företag i december 2009. Nu, mer än tio år efter starten, har företaget över 30 tillsvidareanställda samt ett flertal intervjuare och deltidsanställda på kontor i Göteborg, Lund och Stockholm.

Enkätfabriken undersökningsföretag

Enkätfabrikens tillväxt

De senaste åren har Enkätfabriken haft en bra tillväxt och tilldelats Dagens Industris Gasellutmärkelse 4 år i rad (2017-2020). Det innebär att vi är ett av Sveriges snabbast växande företag. Vi tror att en viktig nyckel till vår framgång är ambitionen att arbeta med undersökningar som vi tror på och som leder till samhällsutveckling. Det är också något som funnits med ända från starten.

Sommaren 2020 gjorde vi ett förvärv av IMA Marknadsutveckling, som en satsning för att även växa på den privata marknaden och tog på så vis in senior expertis kring kund- och marknadsundersökningar. Hösten 2021 har vi också förvärvat Trialy, som rekryterar forskningspersoner till kliniska forskningsstudier. Trialy är idag vårt systerbolag. I februrari 2022 lanserade vi också Lysio Research, ett analys och utredningsbolag med fokus på fördjupad analys. Lysio Research är idag också ett av våra systerbolag.

Undersökningar vi tror på

Att jobba med undersökningar vi tror på innebär att vi valt att inte ta emot uppdrag från kunder inom vissa branscher, såsom spel, alkohol, tobak och vapen. Bland Enkätfabrikens kunder finns istället  företag inom en mängd sektorer, kommuner, myndigheter, universitet och ideella organisationer.

Vår passion för undersökningar och utveckling slutar inte där. Den präglar hela företaget och får följder för hur vi arbetar. En sådan följd är att Enkätfabriken alltid anpassar varje del av undersökningsprocessen efter varje kunds unika behov. Istället för att följa branschens standardisering, väljer vi att titta på hur varje del av en undersökning kan utföras på ett sätt som gör resultatet så relevant och användbart som möjligt. Undersökningen skräddarsys efter kundens behov, så att ni får mest möjliga ut av den. För att vi vill fokusera på utveckling och användbara lösningar.

Enkätfabriken jobbar efter devisen att genomföra undersökningar som leder till samhällsutveckling!

Läs gärna mer om oss och våra anställda här!