Tillgänglighetsanpassa din webb

Tillgänglighetsanpassa din webb

Idag lever vi en vardag där en stor del av informationen vi tar till oss sker online, men ändå är det mycket information som inte är tillgänglig för en del av vår befolkning. För personer med funktionsnedsättning kan det var svårt att ta del av innehåll, om det inte är tillgänglighetsanpassat. Därför är det viktigt att webbansvariga ser till så att texter och bilder på en webbplats går att förstå, även om man har en funktionsvariation.

Sedan hösten 2020 är det svensk lag för alla myndigheter och offentliga sektorer att tillgänglighetsanpassa allt innehåll som finns för allmänheten. Detta innebär att personer med funktionsvariationer också ska kunna ta del av det, som exempelvis personer som har läs- och synsvårigheter. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring digital tillgänglighet.

 

tillgänglighetsanpassa funktionssvårighet

Person sitter framför dator med en kopp kaffe.

Grundläggande arbete för att tillgänglighetsanpassa på webben:

  • Formge innehållet med tydliga kontraster mellan bakgrund och text.
    – Detta för att personer med synsvårigheter ska kunna ta in innehållet på ett problemfritt sätt.
  • Texten ska vara lättläst, typsnittet Arial är rekommenterat och storleken på texten ska vara minst 12, gärna större.
  • Länkar ska vara klickbara och tydligt markerade, det kan exempelvis vara en länk som är understruken, kursiv eller i fetstil. Ändra gärna färg med, men tänk på att det inte räcker med bara en färgförändring.
  • Bildstöd och grafiska element är ett bra komplement till innehåll. När du använder en bild måste du skriva in en alternativtext för bilden eller symbolen. Alternativtext är en text som inte syns, men finns och läses upp för personer som lyssnar på innehåll via talsyntes.
    – För personer med synfel.
  • All text bör skrivas för läsaren, så att den går att förstå i både text och tal.

 

PDF:er och PPT:er som läggs upp på webben måste också vara tillgängliga

Punkterna ovan är enkla men nödvändiga åtgärder för att anpassa innehåll på webben. Ska du lägga upp dokument (exempelvis Word, PPT eller PDF) på webben, gäller dessa punkter även för dokumentet i sig. Vi vill poängtera att det dock inte är de enda stegen som behöver göras för en god anpassning. Vill du veta mer om lagen och hur du ska jobba rekommenderar vi att titta in på WCAG. Vi hjälper dig däremot gärna mer med undersökningar som anpassas efter olika funktionsvariationer! Vi anpassar enkäter, så väl som frågor och resultatrapporten (som PDF, PPT eller Word) så att de också är tillgängliga för målgruppen vid publicering på webben.

 

Vill du veta mer om tillgänglighetsanpassade undersökningar? 

Kontakta Daniel Sturesson

Tel: 073 – 639 65 19
daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 

Artikel skriven av: Josefin Jansson & Lovisa Valentino

tillgänglighetsanpassa