Webbpaneler – Ett bra val för forskare

Webbpaneler – Ett bra val för forskare

Webbpaneler som insamlingsmetod

Webbpaneler används idag framförallt av företag för att mäta marknadspotential och kundnöjdhet. Det är i relativt liten utsträckning vi ser det användas inom akademisk sektor. Vilket är beklagligt då metoden har mycket att erbjuda även här. Som exempel fungerar det utmärkt till att genomföra pilotstudier, där det är den generella uppfattningen som är av värde. Det samma gäller när du ska ta fram forskningsfrågor, hypoteser eller få en bättre förståelse för potentiella resultat. Det finns tre utmärkande anledningar till att webbpaneler är fördelaktiga för denna typ av undersökningar:

  • Det ger möjlighet till unika urval
  • Det är en av de billigaste insamlingsformerna
  • Insamlingsprocessen är snabb

 

För- och nackdelar med webbpaneler

Den största problemet med webbpaneler har framförallt varit urvalsprocessen då många paneler använder sig av opt-in. Opt-in innebär att respondenterna själva får välja om de vill bli medlemmar i panelen. Motsatsen till opt-in är opt-out vilket innebär att respondenten har gjort ett aktivt val att avsluta sitt medlemskap i webbpanelen. Problemet med opt-in paneler är att medlemmarna inte representerar hela befolkningen och urvalet är därmed inte ett sannolikhetsurval. De kan därför teoretiskt sett inte uppfylla kraven för sannolikhetsurval. Trots detta så har till exempel opinionsundersökningar valt att använda sig av dem. Anledningen är att det finns en uppsjö metoder för att hantera icke-sannolikhetsurval och dessa metoder förbättras kontinuerligt med tiden. En kombination av dessa metoder tillsammans med tydlighet och transparens kan kompensera för dess brister. Fördelarna som pris, tid och specifika urval vägs mot att det inte applicerar sannolikhetsurval. Med detta sagt bör användare av metoden alltid vara noga med att använda sig av seriösa paneler som eftersträvar seriositet och god kvalitet.

Summering

Webbpaneler fungerar alltså utmärkt bra till akademiskt bruk trots att de inte kan applicera sannolikhetsurval. Det finns flertalet metoder som kompensera för dessa brister. Dessutom är webbpaneler inte bara en billig och snabb insamlingsform. Det är dessutom möjligt att nå väldigt specifika urval från populationen på ett sätt som betydligt svårare med andra insamlingsformer.

 

 

webbpaneler