5 tekniker som höjer svarsfrekvensen

5 tekniker som höjer svarsfrekvensen

Ett bra svarsunderlag ger bästa möjliga underlaget för undersökningar som leder till utveckling. Det finns tyvärr ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller något som fungerar för alla slags undersökningar. Alla undersökningar har olika förutsättningar vilka beror på faktorer som urval och ämnesområde. Det gör att val av metod och teknik för ökad svarsfrekvens måste anpassas efter den typ av undersökning du gör. Däremot så har vi klurat fram fem tekniker som du alltid bör ha i åtanke vid konstruktion, planering och genomförandet av en undersökning.

5 tekniker som hjälper dig att höja svarsfrekvensen:

1. Lyft fram företaget bakom undersökningen på ett tydligt sätt. Det hjälper till att skapa trovärdighet hos mottagaren.

2. Analysera alltid aktuell målgrupp före undersökningen, så att du på bästa sätt kan anpassa och nå din målgrupp i rätt kanaler.

3. Se till att ha en god grafisk design på undersökningen. Det ska vara smidigt att svara på undersökningen och plattformen behöver vara lättnavigerad.

4. Erbjuda enkäten på olika språk. Detta ökar inte bara svarsfrekvensen, utan ger dig också ytterligare representativitet.

5. Fokusera på den inre motivation hos deltagarna. Genom att hitta en inre motivation kommer ditt jobb att nå respondenterna bli avsevärt lättare, då du kan anpassa frågeunderlag, enkätdesign och incitament så de passar din målgrupp perfekt.

Att tänka på i din undersökning är att människor är mer benägna att acceptera en förfrågan att svara om de känner att den kommer från en trovärdig organisation. Lyft därför alltid fram varumärket bakom undersökningen. Ser man organisationen som en auktoritet, med befogenhet att samla in information, så ökar även känslan av att ens privatliv kommer skyddas i undersökningen.

Det andra viktiga är att verkligen analysera den målgrupp som ska svara. Det gör du för att utröna vilka tekniker som fungerar bäst på den. Du kan därefter anpassa frågeunderlag, design på enkäten och dina incitament så att målgruppen känner att det är kul att svara på din enkät. Genom att analysera målgruppen och anpassa dina metoder efter den kommer du också skapa en inre motivation, något som är den viktigaste faktorn för ökad svarsfrekvens enligt forskningsteorin Self-Determination Theory.

Vi jobbar dagligen med undersökningar för olika typer av målgrupper, där vi både har erfarenhet och forskning i ryggen. Vi hjälper dig gärna i din undersökningsprocess.
 

 

Enkätundersökningar svarsfrekvens