Digital tillgänglighet – Vad är det?

Digital tillgänglighet – Vad är det?

Digital tillgänglighet betyder att alla webbplatser och applikationer ska kunna användas av alla människor oavsett funktionsvariation. Att ha någon typ av funktionsnedsättning innebär att man har någon form att nedsatt funktionsförmåga. Det kan vara visuell, motorisk, auditiv, kognitiv samt neurologisk.

2 december 2016 stod det klart att alla EU-länder ska få lagar som ökar digital tillgänglighet för alla användare. 2019 genomfördes webbdirektivet i Sverige, där myndigheter, landsting och andra offentliga sektorer omfattades.

 

Varför behövs tillgänglighetsanpassning?

Idag finns det inget exakt register över hur många personer i Sverige som har någon typ av funktionsnedsättning. Detta göra att den statistiken som finns kommer från många olika undersökningar. Andelen personer med funktionsnedsättning varierar från cirka 10 procent till över 30 procent. Avvikelserna beror på hur frågorna är formulerad i undersökningarna, hur gruppen definieras och hur undersökningarna genomförs.

Då vi inte vet hur exakt hur många i Sverige har någon typ av funktionsvariation är det alltid viktigt att anpassa sitt innehåll, för att alla ska ha möjlighet att ta till sig informationen.

 

digital tillgänglighet

Två personer talar teckenspråk framför dator

Lagar för webben: Webbdirektivet

Den 23 september 2020 startade lagkraven för ökad digital tillgänglighet kallad Webbdirektivet. Detta innebär att webbplatser och dess innehåll ska gå att använda av alla användare, inklusive personer med funktionshinder.

Lagen gäller främst för myndigheter och offentliga sektorer. Men det betyder inte att privata aktörer ska se bortom detta. Man kan istället se lagen som ett sätt att framtidssäkra sin webbplats.

För att nå kraven i Webbdirektivet krävs:

  • Webbplatsen ska uppfylla WCAG – standard för tillgänglighet.
  • Webbplatsen ska regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse.
  • Användarna och besökaren ska ha möjlighet att påpeka brister, samt begära ut webbplatsens innehåll i ett format som är tillgängligt för dem.

 

Behöver du hjälp med tillgänglighet i en enkät eller undersökning?

Kontakta projektledare och grundare Daniel Sturesson för mer information om tillgänglighet i undersökningar.

Du kan också läsa mer om hur vi kan tillgänglighetsanpassa undersökningar på vår sida för brukarundersökningar.

Digital tillgänglighet