Imageundersökning för varumärket

Imageundersökning för varumärket

Vad är en imageundersökning?

När det är dags att mäta uppfattningen om ditt varumärke och hur människor ser på det kan du göra en imageundersökning. Image är ett begrepp som syftar på hur människor eller kunder upplever en företeelse. Det kan vara hur man upplever en produkt, en person, en organisation eller en stad. Det kan också sträcka sig ännu längre och handla om en sport, musikstil och mer! Kommersiellt talar vi oftast om imageundersökningar för varumärken bland olika kunder.

Vad visar en imageundersökning?

En imageundersökning visar varumärkets position på marknaden jämfört med andra varumärken på olika områden. Det kan till exempel gälla prisvärdhet, kvalitet, design med mera. Det brukar också innefatta kännedom och top of mind. Det är viktigt att komma ihåg att ett varumärke kan ha olika image i olika kundgrupper (segment) på marknaden. Ett varumärke kan t. ex. ha en stark image bland unga, men en svag bland äldre. Ofta undersöks imagen bland stamkunder, strökunder och ickekunder.

Er image behöver inte vara likvärd sanningen

Det är viktigt att komma ihåg att en imageundersökning visar vad de svarande tycker eller tror. Det är alltså inte ”sanningen”. Ett företag med högre priser än ett annat kan mycket väl ha en image av att vara det billigare av de två.

Varför bör man göra en imageundersökning?

Då konkurrensen mellan varumärken ständigt ökar är det viktigt att regelbundet undersöka den egna imagen för att avgöra hur varumärket skall kunna positioneras. Du vill såklart ha den mest förmånliga platsen på marknaden, en plats som passar ditt varumärke och för att tilltala dina potentiella kunder. Genom undersökningen ser du din position och på så vis om något måste ändras för att nå den position du vill ha. Det är också viktigt att kontrollera om positionen på marknaden förändras på ett ovälkommet sätt. En bra image på något område som tagit lång tid att bygga upp kan förstöras snabbt, speciellt nu då sociala medier har en stor inverkan kundernas åsikter.

Vill du veta mer?

Imageundersökningar kallas ibland även varumärkesundersökningar eller nollmätningar. En enklare undersökning som avser att mäta effekter av marknadskommunikation kallas varumärkestracking, dessa undersökningar genomförs med fördel över tid som ett index.

Du får gärna kontakta våra ansvariga projektledare för imageundersökningar om du har frågor eller vill göra en egen undersökning. Kontakta Carl-AxelOscar eller skriv till oss här så återkopplar vi samma dag eller dagen efter.

imageundersökning