Första steget till medarbetarnöjdhet

Första steget till medarbetarnöjdhet

Steg 1 – Första steget till medarbetarnöjdhet

– Vill ni mäta medarbetarnöjdhet på er arbetsplats?

– Eller kanske ta reda på vad era medarbetare tycker i specifika frågor

Enkätfabriken har tagit fram serie med artiklar som beskriver 6 steg för hur man mäter medarbetarnöjdhet. Varför? Jo, för att om ni vill förbättra medarbetarnöjdheten på er arbetsplats behöver ni veta vad era medarbetare tänker om den! I denna artikel kommer vi därför gå igenom grunden till att ta fram en medarbetarundersökning.

Första steget till medarbetarnöjdhet

Grundläggande för alla organisationer är att det är medarbetarnas åsikter och tankar som kommer leda till en förändring i medarbetarnöjdhet. Som arbetsgivare eller personalansvarig är det dock ditt ansvar att ta reda på vad som driver medarbetarnöjdhet. Just det kan vara svårt och ytterst individuellt. För att ta reda på var era medarbetare söker för att känna sig nöjda, måste ni fråga dem. Tyvärr kan man inte fråga om allt, det skulle bli alldeles för omfattande och tidskrävande. Utan det som krävs, och det som är första steget för att mäta medarbetarnöjdhet, är att bestämma vad ni ska fokusera på i undersökningen för medarbetarnöjdhet.

3 punkter att följa

första steget medarmetarenkät

1. Konkretisera – De flesta som forskat på mätningar för medarbetarundersökningar är eniga om att en lyckad undersökning kräver att ledningen har satt tydliga mål för undersökningen och utformat ett syfte. Organisationen behöver börja med att identifiera sina utmaningar och varför man vill göra undersökningen som planeras. Börja med att ta fram ett mål utefter frågan ”Vad vill vi veta?”.

medarbetarnöjdhet kom igång

2. Bestäm vinkel – Utefter målet kan ni sedan välja vinkel och vilka typ av frågor ni vill ha med i undersökningen. Ni kanske har ett hum om vad som orsakar missnöjdhet som ni kan fokusera på, eller så behöver ni börja med en bredare undersökning för att kartlägga var orsakerna kan ligga.

medarbetarenkät kommunikation3. Kommunicera med anställda – Er kommunikation internt om undersökningen har stor påverkan på resultatet. Innan ni börjar undersökningen så behöver ni förankra idéen om att enkäter kommer skickas ut. Här är det relevant att lyfta syftet och nyttan. Om medarbetarna vet varför de gör undersökningen och hur de gynnas av den, kommer de också vara mer engagerande och benägna att svara så utförligt som möjligt.[/vc_column_text]

Förslag på vinkel
  • Identifiera och kartlägga specifika problem i organisationen: exempelvis hög arbetsbelastning
  • Göra en nollmätning inför en stor förändring i organisationen
  • Titta på hur medarbetarna ser på sitt arbete i förhållande till företagets mål eller arbetseffektivitet.

Se fler förslag i artikeln: 4 anledningar till att göra en medarbetarundersökning!

Summering: Det behöver ni göra i steg 1
  • Konkretisera syfte och mål med undersökningen
  • Kommunicera till anställda att medarbetarenkäter kommer genomföras och varför

Förarbetet lägger grunden för den utveckling ni vill se och ser till att undersökningen ni gör kommer bli användbar. Kartlägger ni inte era mål finns risken att ni genomför och lägger tid på en undersökning som inte leder till något. Genom att sätta mål och planera undersökningen efter det får ni istället konkreta resultat. Det är första steget till en lyckad medarbetarenkät, som leder till medarbetarnöjdhet – om det är ert mål!

Läs steg 2 – Formulera frågor till din medarbetarenkät

Författare: Jennie DiRocco & Lovisa Valentino

Första steget Medarbetarnöjdhet

Läs också