Skicka en webbenkät eller posta enkäter?

Skicka en webbenkät eller posta enkäter?

Ska du göra en enkätundersökning och funderar på hur du ska distribuera enkäterna till din målgrupp? Den här artikeln redogör för fördelar och nackdelar med enkäter online (webbenkät) respektive postala enkäter.

Fördelar med webbenkäter, i jämförelse med postala enkäter

  • Kostnadseffektivt
  • Når snabbt ut till ett stort antal
  • Lätt att sprida enkäten (ex. via mejl och sociala medier)
  • Olika språk kan väljas direkt
  • Resultaten lagras direkt

 

Nackdelar med webbenkäter, i jämförelse med postala enkäter

  • Vissa tycker det är svårare att läsa på en skärm
  • Enkäten behöver programmeras, ofta i dyra webbenkätsystem
  • Tekniska problem kan uppstå
  • Vissa målgrupper föredrar pappersenkäter
  • Inte lika stor frihet i design

online enkät

När ska du använda en online enkät jämfört med postala enkäter?

Båda metoderna passar bra när du har ett stort urval och vill nå många med din enkät. Men det är tydligt att webbenkäter har många fördelar, speciellt gällande kostnad, miljöpåverkan och bearbetning av resultat. Du kan tänka på följande när du väljer metod:

 

Har du en mejladress till mottagaren?

Webbenkäter är lämpligt när du har en email-adress, exempelvis när du gör en kundundersökning eller medarbetarundersökning. Det går självklart att sprida en online enkät via andra digitala plattformar, men då kan också vem som helst svara vilket oftast inte är önskvärt.

 

Lagring och hantering av svar enklare online

En annan fördel med webbenkäter är att all data lagras direkt. Det förenklar inmatning av svar (exempelvis behövs inte inscanning av enkäter) och felmarginaler av den svarande minskar ofta.

 

Skapa frågeunderlaget, enkäten

En pappersenkät kan du göra ganska lätt i en Word-fil och lägga in text, samt bilder, som du själv önskar. Idag finns ganska bra möjligheter för detta i webbenkäter också, även om det inte är exakt samma frihet. Däremot så slipper du instruktioner som exempelvis: ”Hoppa till fråga 23 om du svarat Ja”, istället kan du låta webbenkät-verktyget styra den svarande rätt direkt.

 

Lättare att välja olika språk online

Webbenkät är också bra om du vet att det finns respondenter som behöver svara på enkäten på ett annat språk. Genom att programmera in flera olika språk i enkäten, så kan den svarande välja vilket språk den vill svara på.

 

Postal enkät

 

Miljöpåverkan för pappersenkäter

Det är värt att nämna den miljöpåverkan som postala enkäter har. Papper används för enkät och kuvert, sen krävs transport till mottagaren och sedan till inscanningscentralen.

 

Fördelar med postala enkäter

Postala enkäter är fortfarande effektiva dock. De är användbara när du inte har email-adresser till dina mottagare. Även om du heller inte har en postadress är det enklare att få tag i detta. Av erfarenhet kan vi också se att svarsfrekvensen är högre vid pappersenkäter när det kommer till äldre målgrupper. Så använd med fördel postala enkäter när du ska nå ut till äldre målgrupper. På Enkätfabriken använder vi ofta postala enkäter i utskick till medborgare i kommuner eller regioner. Vi gör alltid detta i kombination med digitala enkäter så respondenten själv får välja, men det är ett bra sätt nå ut till de svarade och ger möjligheten att svara på det sätt som passar mottagaren bäst.

 

Vi hoppas den här artikeln har förklarat fördelar och nackdelar på ett bra sätt. Läs gärna mer och kontakta oss gällande webbenkäter, respektive postala pappersenkäter. Vi gör även telefonintervjuer!

webbenkät eller pappersenkät