Samhällsundersökning

Samhällsutvecklande undersökningar

Enkätfabriken hjälper kunder inom offentlig sektor och ideella organisationer att samla in data och genomföra hela undersökningsprocesser för samhällsutveckling! I vårt arbete kommer kvalitet och flexibilitet i första hand, därför ser vi alltid till att anpassa oss efter kundens behov, för att ni ska få ett så välgrundade faktaunderlag som möjligt efter avslutad undersökning.

 

Titta gärna på våra undersökningar nedan eller kontakta en av våra projektledare med dina frågor. Hos oss finns specialistkompetens för enkäter riktad till barn och unga, såväl som för brukarundersökningar.

samhällsundersökning

Ansvariga projektledare

Undersökningsföretag

 

Daniel Sturesson

Grundare / Senior projektledare

Tel: 0736 – 39 65 19

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Projektledare Resvaneundersökning
Erik Granberg

Grundare / Senior projektledare

Tel: 0702 – 36 93 83

erik.granberg@enkatfabriken.se

Enkäter barn och unga

 

Cecilia Helander

Projektledare / Ansvarig Barn & Unga
Tel: 0723 – 06 65 19 

cecilia.helander@enkatfabriken.se

Vi hjälper dig med undersökningar riktat till medborgare, brukare, barn och unga!

Enkäter till Barn & Unga

För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet vid undersökningar som görs till barn och unga tar vi särskild hänsyn vid både utformning och utförande. Våra enkäter, frågor och svarsalternativ anpassas till den aktuella åldersgruppen och dess kognitiva förmågan. Vi har kunskap att även ta fram enkäter till yngre barn, där vi tar stor hänsyn till hur de tolkar ord och begrepp. När vi jobbar med barn utvärderas alltid frågorna och pilot-tester görs. Samtidigt håller vi oss uppdaterad i den senaste forskning om barn och unga.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med enkäter till barn och unga är du varmt välkommen att kontakta projektledare Cecilia Helander. 

Enkäter till brukare

Genom åren har vi genomfört ett flertal brukarundersökningar åt kommuner och företag. Vi anpassar frågeunderlag, insamlingsmetod och analys till brukare efter de unika förutsättningar som finns i varje enskilt uppdrag. Behöver enkäterna tillgänglighetsanpassas har vi erfarenhet av att arbeta med både widgits och pictogram, och genom teckentolkning. Se exempel-enkät med pictogram här, denna är framtagen för Sveriges kommuner och regioner. 

 

Vill du veta mer om anpassade brukarundersökningar vänligen kontakta Daniel Sturesson.

 

 

DROGVANEUNDERSÖKNING

”Det har varit givande att samarbete med Enkätfabriken. Snabb, enkel kommunikation där ni har varit lyhörda för vi har önskat men också kommit med bra idéer och utvecklat vår rapport till att bli mer lättillgänglig och fin.”

 

– Eva Dahlberg, Folkhälsostrateg, Karlskrona kommun

LUPP-ANALYS

”Vi beställde en analys av det senaste resultat från Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och även en analys över förändring över tid (genomfört Lupp 4 gånger sedan 2008). För att knyta resultatet till en Borås Stad-kontext så skulle analysen sammanställas i ett format som vi kallar ”Ung i Borås” och ha en tydlig utgångspunkt i vår strategi ”Vision 2025” och det Ungdomspolitiska programmet. Detta gjorde att vi kunde se om vårt arbete leder mot våra målsättningar i våra styrdokument och där våra utmaningar synliggjordes på ett tydligt sätt. Vi såg bland annat skillnader på skolnivå, utifrån bostadsområde och andra bakgrundsfaktorer som kön, sexuell läggning med fler.

Vi är mycket nöjda med analysen och samarbetet. De var lätt att få kontakt och även att få nya analyser gjorda utifrån olika aspekter som dök under tiden som samarbetet pågick. Det var en bra balans med resultat och forskning/andra nationella myndigheters rapporter som blev till värdefulla tips att arbeta vidare med till nästa Lupp. ”

 

– Malin Yderhag, Ungdomsstrateg, Borås Stad

Kontakta oss