Är det en åsikt att inte tycka något?

Är det en åsikt att inte tycka något?

I alla undersökningar finner vi ett mittenalternativ. Ofta kan det vara svårt att säga att man tycker något till 100%. Det känns missvisande att behöva välja för- eller emot i en fråga. Det är därför vi använder oss av det neutrala mittenalternativet. Men förenklar det att undvika tänka efter och svara? Forskningen har olika svar på detta.

Det finns en del forskare som menar att mittenalternativ förenklar det för respondenter att undvika svar. Motståndare menar däremot att det är nödvändigt för att respondenter inte ska tvingas in i ett svarsalternativ som de inte kan stå för. I vissa undersökningar, exempelvis attitydmätningar, kan det vara effektivt att utelämna neutrala svarsalternativ. Det gör man för att skapa ett så tydligt resultat som möjligt.

I dessa fall är det dock extra viktigt att se till så att frågan inte blir ledande. Flera hävdar att neutralitet också är en åsikt. Generellt sett är det emellertid fördelaktigt att använda ett neutralt svarsalternativ, eftersom att undersökningen på så vis tillåter deltagarna att svara ärligt. Det är rent av nödvändigt i de fall då varken den ena eller andra ytterligheten överensstämmer med den egna uppfattningen. Oavsett hållning finns alltid rekommendationen att aldrig jämställa ett ”vet ej”-alternativ med ett mittenalternativ. Dessa två inte är likvärdiga i sin karaktär. Det är även ett av skälen till att vi på Enkätfabriken förespråkar skräddarsydda undersökningar. I våra undersökningar så får det neutrala svarsalternativ inkluderas eller exkluderas på ett medvetet sätt, för att matcha varje undersöknings syfte.

Du kan läsa mer om hur vi anpassar våra undersökningar här!