Undersökningar som leder till

samhällsutveckling!

 

 

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat.

Vi utformat enkäter, genomför intervjuer, sköter insamling och gör djupare analys.

Oavsett om det är hela undersökningsprocessen eller delar av den som du behöver hjälp med, så är det viktigaste för

oss är att du som kund ska få ett så användbart och tillförlitligt resultat som möjligt från din undersökning.

Vi håller oss därför ständigt uppdaterade inom forskning och arbetar aktivt med att utveckla våra arbetssätt.

Läs mer om vår arbetsmetod & se våra tjänster.

Enkätfabriken
digitala enkäter
Enkätundersökning

Så säger våra kunder

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun
  • Rekommendation medarbetarundersökning

    Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor.

    •  – Kristina Wallengren, Vasaskolan