Undersökningar som leder till
samhällsutveckling!

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat. Vi är ett undersökningsföretag som utformar enkäter, genomför intervjuer, sköter insamling och gör djupare analys. Efter avslutad undersökning hos oss har du som kund ett användbart och tillförlitligt resultat som leder till utveckling!

Så säger våra kunder

 • Rekommendation Enkätfabriken

  ”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

   

  – Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

 • Rekommendation Enkätfabriken

  Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor.

  •  – Kristina Wallengren, Vasaskolan

   

Våra systerbolag

Lysio Research logo

Trialy logo