Undersökningar som leder till
samhällsutveckling!

 

 

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat.

Vi är ett undersökningsföretag som utformar enkäter, genomför intervjuer, sköter insamling och gör djupare analys.
Det viktigaste för oss är att du som kund ska få ett så användbart och tillförlitligt resultat som möjligt från din undersökning.

 

Läs mer om vår arbetsmetod & se våra tjänster.

Undersökningsföretag
digitala enkäter
Enkätfabriken

Så säger våra kunder

  • rekommendation enkätfabriken

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, kunniga inom området, både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun
  • medarbetarundersökning

    Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor.

    •  – Kristina Wallengren, Vasaskolan