Vi erbjuder undersökningar och analys

som leder till utveckling!

 

 

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat.

Därför arbetar vi aktivt med att utforma vårt arbetssätt med varje insamlingsmetod för att få bästa

möjliga svarsfrekvens. Ofta är lösningen att helt enkelt sätta sig in i hur de medverkande

upplever undersökningen och anpassa insamlingsmetoden till dem.

Enkätundersökning
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Så säger våra kunder

  • Analysresultat

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun
  • Medarbetarundersökning

    Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor.

    •  – Kristina Wallengren, Vasaskolan