Gästundersökning

Gästundersökning

Om gästundersökningar

 

I servicebranschen kretsar allt kring gästernas upplevelser. Att kunna ta vara på deras uppfattningar om era tjänster är därför en viktig nyckel i att bedriva en framgångsrik verksamhet. På så sätt behåller ni de gäster ni redan har och kan vinna nya lojala kunder.

 

I Enkätfabrikens gästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era gästers unika kunskap om er verksamhet. I våra undersökningar tar vi även reda på vilka områden gästerna tycker är viktigast och vad som alltså påverkar deras nöjdhet mest. På så sätt skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt skapa högre nöjdhet.

 

Genom våra löpande undersökningar kan vi även skicka enkäter när gästerna har checkat ut och ge er möjlighet att följa nöjdheten i realtid.

Så genomför vi din gästundersökning

  1. Utformar frågeunderlag. I våra gästundersökningar skapar vi alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
  2. Samlar in data. Vi använder oss alltid av den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era gäster, oavsett om det är webbenkäter, pappersenkäter på hotellet eller enkäter via sms.
  3. Analys och sammanställning. Vi mäter både hur nöjda era gäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era tjänster och produkter.
  4. Digital uppföljning. Vi tillhandahåller en portal för att löpande följa era gästers nöjdhet.

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!