Gästundersökning

Gästundersökning

Om gästundersökningar

 

Med en gästundersökning får ni reda på vad era gäster tycker om sin upplevelse hos er. Inom servicebranschen brukar gästundersökningar vara vanligt, eftersom att fokus ligger på att gästerna ska få en bra upplevelse och vara nöjda. Det blir därför vitalt för företaget att ta reda på vad kundens uppfattning är, så att ni vet vad ni behöver göra för att bedriva en framgångsrik verksamhet. Genom en gästundersökning kan ni på så sätt få värdefull information som hjälper er behålla nuvarande besökare och vinna nya lojala kunder.

 

I Enkätfabrikens gästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era gästers åsikt och attityd till er verksamhet. Vi tittar även på vad som påverkar deras nöjdhet mest, för att på så sätt skapa en tydlig bild av vad ert företag. Genom NPS kan ni dessutom se hur sannolikt det är att gästerna rekommenderar er för andra. Resultatet gör att ni lätt ser och kan hitta metoder för hur ni ökar trivsel och nöjdhet för era gäster.

 

Följ kundens upplevelse i realtid!

Genom våra löpande undersökningar kan vi även skicka enkäter när gästerna har checkat ut och ge er möjlighet att följa nöjdheten i realtid.

Så går det till:

  1. Första möte & Frågeunderlag: Vi tar alltid ett första möte med er, för att ta reda på behov och syfte med undersökningen. Utefter det tas ett utkast på frågeunderlaget fram och anpassas efter er verksamhet, era inriktningar och värderingar. Tillsammans ser vi till att ni får ut de svar ni behöver.
  2. Insamling: För att samla in svaren använder vi den insamlingsmetod som är bäst lämpad för era gäster. Det kan vara webbenkäter som skickas ut via sms eller mejl, eller pappersenkäter som läggs på hotellet eller kan skickas med brev.
  3. Analys och sammanställning: När gästerna har svarat och svarsfrekvensen är hög nog så sammanställs era resultat. Vi gör en analys och resultaten presenteras i en rapport där vi belyser de områden som är viktigast för er.

Psst!

I våra gästundersökningar är det nu möjligt att följa dina gästers nöjdhet online – i realtid.

Enkätundersökning

Rekommendationer

”Snabba och tydliga återkopplingar, kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

 

– Caroline Henning, Östhammar kommun

Östhammar kommun