Scanning av enkäter

Scanning av enkäter

Enkäter och scanning

 

Behöver du hjälp med scanning av pappersenkäter? Vi erbjuder våra kunder hantering av pappersenkäter, scanning, inläsning och digitalisering av postala enkätsvar. Vi hanterar projekt i både mindre och större skala, med flera kvalitetsåtgärder samt efterbearbetning av data.

Vi kan hjälpa dig med hela, eller deler av, din undersökning

Enkätfabriken levererar undersökningar inom en mängd olika områden och för ett stort antal kunder. Vi har exempelvis skött insamling av enkätsvar för Region Skåne som inkluderat 113 000 skåningar! För oss är det viktigt att kunna ta hand om hela kedjan i en undersökning. Därför hjälper vi våra kunder med alltifrån planering och utformning till insamling, genomförande och analys. Detta är anledningen att vi även infört scanning internt, så att vi kan säkerställa anonymitet och kvalitet i varje steg.

Så går det till:

  • Vi sköter hela scanningsprocessen. Det innebär att vi kan stå för mottagande och hantering av postala enkäter, så väl som för analys och sammanställning av resultat.
  • Inläsning, export och analys. Vi sköter inläsning (scanning av enkäter), export och analys av data utifrån era önskemål och garanterar alltid högsta kvalitet.
  • Spårbara enkäter om du beställer via oss. Vårt arbetssätt gör att varje enskild enkät är spårbar både fysiskt och digitalt.
  • Enkätdesign och anpassade kuvert. Vi bistår även i frågor gällande design och utformning av postala enkäter.
Undersökningsföretag
Analys