Varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning

Om varumärkesundersökningar

 

Varumärkespreferens är er nyckel till framgång på en konkurrensutsatt marknad. Att veta hur ert varumärke uppfattas är därför otroligt viktigt. I en varumärkesundersökning kartlägger vi positiva såväl som negativa åsikter, attityder och associationer med ert varumärke. I relation till det värderas dessa aspekter med hur varumärket uppfattas generellt. På så sätt kan vi skapa en bild av hur ni kan agera för att stärka ert varumärke på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att undersöka vad ert varumärke förknippas med kan ni få en bild av hur ni kan arbeta för att förbättra det.

Varumärkestracking

Vi på Enkätfabriken kan kontinuerligt följa upp hur ert varumärke uppfattas av marknaden, med regelbunden återrapportering efter preferens. Där tar vi frekvent tempen på er marknad för att ta reda på vilken effekt exempelvis era kampanjer eller andra marknadsaktiviteter haft den senaste tiden, en generell uppfattning om er verksamhet och hur marknaden förändras över tid.

Vad vi gör:

  1. Tar fram frågeunderlag. Vi skapar alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
  2. Erbjuder varumärkesindex. Till våra varumärkesundersökningar kan vi skapa ett varumärkesindex. Ett index gör det möjligt för er se förändringar över tid.
  3. Samlar in data med prisvärda metoder. Enkätfabriken tillhandahåller ett smidigt genomförande med vår webbenkät-tjänst vilket gör att våra produkter är prisvärda.
  4. Analyserar och sammanställer. Vi genomför analyser av hög kvalitet och levererar rapporter som är enkla att förstå.
  5. Levererar marknadsinsikter och ett beslutsunderlag för er utveckling!
digitala enkäter
Enkätfabriken

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”
– MatHem

Kundundersökning