Brukarundersökning: Vård och omsorg

Brukarundersökning: Vård och omsorg

Om brukarundersökningar

I en tid då medborgare har större möjlighet att välja allt från förskola till äldreboende än någon gång förut blir det också avgörande att ha kännedom om medborgarnas syn på offentligt finansierade verksamheter. Kunskap om medborgarna och brukarnas attityder är en förutsättning för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som behöver utvecklas, därför blir brukarundersökningar allt viktigare.

 

Enkätfabriken genomför varje år ett stort antal brukarundersökningar åt kommuner och företag inom välfärdsbranschen. Enkätfabrikens modell för brukarundersökningar utgår från företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Insikt i medborgarna och brukarnas attityder är viktigt för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som bör utvecklas.

Vad vi gör

  1. Vi utformar frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
  2. Samlar in data. Brukarna ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra brukarundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter, telefonintervjuer och intervjuer på plats.
  3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda brukarna är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka brukarnas övergripande nöjdhet.
Enkätundersökningar

Rekommendation

Rekommendation Brukarundersökningar

Tillsammans med Enkätfabriken har vi utfört brukarundersökningar för att se över hur vår organisation upplevs av våra boende. Resultaten har hjälpt oss förstå vilka delar av verksamheten vi behöver utveckla och hur vi ska fortsätta jobba för bästa resultat. Enkätfabriken har visat på hög kompetens och varit flexibla i arbetat med oss. Resultaten har hjälpt oss se vad vi behöver förbättra i vår organisation, för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra boende.
_________________
Fredrik Alm,
Verksamhetschef, Vasahemmet

Case

Läs mer om våra kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!