Medborgarpanel

Medborgarpanel

Om medborgarpaneler

Att använda en medborgarpanel är ett effektivt sätt att involvera medborgare i kommunen. Panelen hjälper beslutsfattare att ställa frågor direkt till kommunens invånare. Medborgarpaneler används ofta för att öka engagemang och kunna fånga upp åsikter och attityder. Istället för att enbart lyssna till de som skriker högst kan en representativ sammansättning av medborgare i lugn och ro svara på frågor och uttrycka sina åsikter. Panelen kan därför bli en brygga mellan mellan medborgare och politiker.

Använd en medborgarpanel

Vi hjälper er att genomföra undersökningar inom kommunen med hjälp av en medborgarpanel. Vi kan såväl rekrytera som genomföra undersökningar i panelen. Fokus vid rekryteringen är att få en sammansättning av panelen som motsvarar kommunens sammansättning.

 

Kontakta oss i formuläret så berättar vi mer!

digitala enkäter
Analys av enkäter