Webbenkäter

Webbenkäter

Webbenkäter / Digitala enkäter

 

Vi erbjuder frågeformulering och programmering av webbenkäter, sköter insamling och gör analys! Vi jobbar bland annat med: 

webbenkät

Fördelar med webbenkäter

Webbenkäter är en kostnadseffektiv insamlingsmetod som tillåter dig att nå ut till ett stort antal personer under kort tid. Metoden är lämplig att använda i undersökningar där uppdragsgivaren har en relation till de som ska tillfrågas.

Webbenkäter med genomtänkt enkätdesign och prövade tekniker

På Enkätfabriken använder vi väl utvalda verktyg som gör det enkelt och smidigt att svara på enkäter. Vi säkerställer anonymitet, pålitlighet och tillförlitlighet i alla webbenkäter. I alla våra enkäter jobbar vi för bästa möjliga resultat, där vi arbetar med följande tre punkter:

 

  1. En genomtänkt enkätdesign. En bra enkät är enkel för mottagaren att svara på, känns lätt att ta sig igenom och är pedagogisk. Vi rekommenderar oftast att det tydligt framgår vem avsändaren av enkäten är, för att öka tillförlitlighet hos målgruppen.
  2. Prövade tekniker för ökad svarsfrekvens. För att öka svarsfrekvensen i alla våra undersökningar används anpassande metoder som vi vet brukar fungera för olika målgrupper. Respondenterna får även unika länkar och koder, vilket är en metod att öka svarsfrekvensen och ger anonymitet.
  3. Kvalitetskontroll i varje steg. För att minska risken för felaktiga inmatningar är det verktyg vi använder oss enkelt och tydligt utformat, med enkla steg så att mottagaren svarar på de frågor ni vill ha svar på. Vi ser till att programmera allt så det blir ordentligt och smidigt. 

 

Kontakta oss om du beställa en webbenkät för ditt undersökningsområde!

  • Ja
  • Vet inte
  • Nej