Webbenkäter

Webbenkäter

Om webbenkäter

 

Webbenkäter är ett verktyg som passar bra i undersökningar där uppdragsgivaren har en relation till dem som ska tillfrågas. I exempelvis medarbetar- och kundundersökningar är webbenkät som insamlingsmetod därför ett fördelaktigt val.

 

Lösningen är både kostnadseffektiv och smidig att genomföra eftersom verktygen gör det möjligt att snabbt nå ut till ett stort antal personer. Enkätfabriken arbetar med ett avancerat verktyg för webbenkäter som möjliggör att insamlingen blir både enkel för deltagarna och dessutom säker och tillförlitlig.

Webbenkäter gör det möjligt att nå ut till ett stort antal personer på kort tid. 

Såhär arbetar vi med webbenkäter

  1. Kvalitetskontrollerar. Enkätfabriken använder ett pedagogiskt och tydligt utformat webbenkätverktyg som minskar risken för felaktiga inmatningar.
  2. Har tekniker för ökad svarsfrekvens. För att kunna skicka påminnelseutskick till dem som inte svarat använder vi unika länkar och koder för alla deltagare.
  3. Genomtänkt design. För att göra det tydligt för deltagarna vem avsändaren är använder vi uppdragsgivarens logotyp och färgspråk.
  4. Säkerställer anonymitet. Vi tillämpar tydliga riktlinjer för hur anonymiteten säkras och presenterar alltid detta för deltagaren.
  5. Möjlighet att använda incitament. Vi förmedlar olika sorters incitamentsgåvor i e-format, som presentkort eller lotter.
Enkätundersökning

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se exempel på våra kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!