Kundundersökning

Kundundersökning

Gör en kundundersökning!

 

Med en kundundersökning kan ni ta reda på hur kunderna ser på era tjänster och hur företaget kan utvecklas till det bättre. Vi hjälper er genomföra kundundersökningar och tar reda på vad som gör era kunder nöjda, samt vilka aspekter som påverkar den generella nöjdheten mest. Efter avslutad undersökning har ni ett konkret underlag för utveckling, nya insikter och förslag till förbättringar som leder till ökad kundnöjdhet.

 

Med många års erfarenhet och expertis av allt från frågeformulering till dataanalys, ger vi er ett tydligt beslutsunderlag och ert NKI. Vi mäter även NPS om önskas. Vårt fokus ligger på hur ni på bästa sätt lyfter er verksamhet, genom att lära känna era kunder. Får ni nöjda kunder, får vi en nöjd kund.

Webbenkät

Lär dig mer om din marknad!

Vill du hellre göra en marknads– eller varumärkesundersökning? Läs mer om vårt marknadskoncept där lojalitetsmätning, positioneringsanalys, varumärkesuppfattning och företagskännedom i målgruppen ingår.

Kundundersökning process

1. Uppstartsmöte & frågeformuleringI ett första möte tar vi reda på era behov och målet med undersökningen – vilken information vill ni ha efter slutförd kundundersökning? När det är planerat tar vi fram ett frågeformulär som möter ert behov. Därefter programmerar och designar vi enkäten.

 

2. Datainsamling:För att samla in svaren till enkäterna används den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era kunder. Det kan vara telefonintervjuer, webbenkäter (genom register eller webbpanel) eller postala enkäter.

 

3. Analys och sammanställning: Efter avslutad undersökning mäter vi hur nöjda era kunder är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. Resultatet presenteras i en rapport för att presentera era viktigaste områden att prioritera.

Rekommendation

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

Mathem

kundundersökning