Produkttester

Produkttester

Vi hjälper dig med produkttester!

 

När det är dags att lansera en ny produkt så är det till fördel att göra produkttester för att se marknadens och målgruppers respons på den. Genom testerna får en utvald respondentgrupp prova er produkt enligt instruktioner och sedan fylla i en enkät med information om produkten. Det gör det möjligt för er att upptäcka eventuella svagheter, fel och möjligheter med er nya produkt!

 

Vad tycker den tilltänkta målgruppen?

Produkttest är även ett sätt att förstå vad den tilltänka målgruppen tycker om produkten. Är den uppskattad av målgruppen den riktar sig mot? Upplever man att produkten lever upp till sin beskrivning? Har man upplevt något negativt vid test av produkten? Vilken förpackningsdesign lockar respondenterna mest? Genomförandet av produkttester hjälper er således att genom objektiv testning förstå marknadens åsikter kring en specifik produkt.

 

När passar det att göra produkttester?

  • Vid test av skönhetsprodukter och kosmetika
  • När nya smaker och livsmedel ska lanseras
  • Användning av konsumentprodukter
  • Förpackningstester

Så genomför vi produkttester

På Enkätfabriken hjälper vi ditt företag att genomföra produkttester och finns där i varje steg. Vi tar fram deltagare som matchar eran tilltänkta målgrupp, distribuerar ut produkten och säkerställer att deltagarna fullföljer testet och recenserar produkten. Tillsammans med er diskuterar vi det bästa sättet att följa upp testningen med respondenterna. Den vanligaste metoden är att deltagarna får svara på en webbenkät som nås via länk eller qr-kod, men även andra metoder såsom postal enkät eller telefonintervjuer går att genomföra. Vi tar tillsammans fram frågor som fångar upp det ni vill utvärdera med produkten. När produkttestet är genomfört och recensionerna insamlade så analyserar och sammanställer Enkätfabriken data i rapportform. Rapporten anpassas till stor del efter era behov och önskemål. För att resultaten ska vara lätta att ta till sig så strävar Enkätfabriken efter att leverera tydligt utformade rapporter som sammanfattas i text och enklare infografik. Möjlighet finns också att resultatet delas upp i olika segment, såsom kön och ålder. Vi hjälper er även att dra slutsatser kring resultatet och lyfta fram insikter kring er produkt.

Rekommendation

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

Mathem

kundundersökning