Medborgarberedning

Medborgarberedning

Medborgarberedning & Medborgarråd

En medborgarberedning eller ett medborgarråd används av kommuner och länder för att ta reda på medborganas syn på komplexa problem som samhället står inför. Rådet består av en representativ grupp av människor som samlas för att diskutera och fatta beslut om specifika samhällsfrågor, det kan exempelvis vara miljö- och klimat, befolkningstillväxt eller samhällsutvecklingsplaner.

 

Rekrytering av medborgarråd

Vi hjälper er gärna att rekrytera till er medborgarberedning! Mellan 20023-2024 var Enkätfabriken med och rekryterare fram Sveriges första medborgarråd för klimatet i uppdrag av Stockholms universitet.  Vi har erfarenhet av att hjälpa flera kommuner med medborgarrekrytering, så som medborgarpanel och medborgardialoger. Bland dessa finns Höörs kommun, Värmdö kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Polismyndigheten. 

 

Hur går det till?

Att rekrytera till ett medborgarråd är en komplex process då det krävs att rådet speglar den samhällsgrupp som ska representeras. I våra projekt har vi har alltid ett första möte med kunden, där ni får berätta om era mål och förväntningar och vi delar med oss av processen för rekryteringen i detalj. Vidare skapas tidsplan och rekryteringen startar, under tiden hålls uppföljande möten och uppdateringar mot kund.

 

Rekryteringen görs genom ett slumpmässigt urval av invånare, där intresserade får fylla i en kort enkät med bakgrundsfrågor, för att vi ska kunna ta fram en så representativ grupp som möjligt. Även en reservgrupp tas fram utifrån samma parametrar som den första, ifall det sker avhopp under tidens gång. När medborgarrådet sedan är bildat levererar vi dessa till beställaren.

 

Enkätfabriken kan även assistera vid efterföljande förfrågningar från nationell och lokal media som önskade bevaka medborgarrådet och intervjua deltagare.

5-stegs process för rekrytering av medborgarråd

  1. Urval: Ett slumpmässigt urval dras av medborgare inom rekryteringsområdet och i förhållande till antalet deltagare som behövs i rådet, samt ersättare. I urvalet tar vi fram kontaktuppgifter till personerna.
  2. Rekrytering: I nästa steg skickar vi ut en postal inbjudan till alla potentiella deltagare, med information om projektet och hur man går tillväga för att registrera sitt intresse. Text och design utformas för att väcka engagemang hos så många som möjligt. Påminnelse på sms och/eller brev görs vid behov.
  3. Representativitet: Alla intresserade potentiella deltagare får sedan besvara frågor kring bland annat kön, demografi, sysselsättning, ålder, med mera. Dessa intresseanmälningar går sedan igenom ett algoritmiskt urval, där en grupp tas fram utifrån fastställda kvoter. Detta för att få en sådan representativ grupp som möjligt som speglar samhället.
  4. Reserver: Ett reservurval tas också fram utifrån samma beskrivande metod som punkt 3. Dessa används utifall deltagare i första gruppen gör avhopp eller får förhinder så de inte kan delta
  5. Medborgarråd: Ett medborgarråd har bildats och en reservgrupp! Dessa levereras till beställaren för att börja diskutera komplexa frågor samhället står inför!

Kontakta oss i formuläret, eller kontakta fanny.ekstrom@enkatfabriken.se för att få kontakt med oss gällande rekrytering av medborgarråd. 

 

Se även:
→ Medborgarpanel

→ Sveriges första medborgarpanel om klimatet