Rekrytering till användartester

Rekrytering till användartester

Rekrytering till användartester

 

Vi hjälper dig med rekrytering till användartester och genomförande av testerna! Med hjälp av användartester får du insikt och förståelse för hur dina användare upplever din tjänst eller produkt, samt vad du kan göra för att förbättra den. Vi sköter rekrytering och genomförande av bland annat:

Genom användartesterna får ni bland annat reda på vilka problem som uppstår när man använder er produkt/tjänst, om den används som ni tänkt er och vilka förändringar som kommer göra er produkt bättre. Läs mer om hur det går till nedan.

 

använtartest hemsida

Så genomför vi användartester

 

1. Syfte och målgrupp

Ni bestämmer vad ni vill uppnå mer ert användartest och vad det är för information ni vill få ut. Vilken målgrupp som är aktuell att rekrytera till testet beror på ert syfte, produktens aktuella marknad och hur brett underlag ni eftersöker.

 

2. Vi rekryterar deltagare
Enligt era uppsatta önskemål rekryterar vi passande deltagare till testerna. Vi sköter all kontakt med deltagarna, inklusive inbokning och bekräftelse på deltagande.

 

3. Testet genomförs
Användartestet kan antingen genomföras digitalt eller fysiskt, och vi kan hjälpa er att designa det optimala användartestet utifrån ert syfte och den aktuella budgeten. Vi genomför användartesterna åt er.

 

4. Ersättning och rapportering
Vi hanterar all kontakt med deltagarna efter testet är genomfört, och administrerar eventuell ekonomisk ersättning till de som har deltagit. Resultatet från användartesterna levereras till er enligt era önskemål, exempelvis i form av ett möte, en rapport eller en film- eller ljudinspelning.