Befolkningsprognos

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos

 

Vi på Enkätfabriken gör befolkningsprognoser för din kommun eller region och tar fram det statistiska underlag du behöver för en bra samhällsutveckling!

 

Vi kan titta på befolkningsprognoser för hela områden, eller fördjupa oss inom särskilda område som skola, hälso- och sjukvård, infrastruktur, bostäder eller arbetskraft.

Uppskatta er framtida befolkningsstorlek

Att göra en befolkningsprognos är en viktig del av arbetet för samhällsplanering, ekonomisk planering, såväl som för politiska beslut. Genom prognosen hjälper vi er att uppskatta befolkningsstorlek och de förändringar som ni kan vänta. Vi tittar på historiska demografiska data och faktorer som invandring, utvandring, födelsetal och dödstal. Genom statistiska metoder tar vi sedan fram prognoser över olika tidsperioder, långsiktigt och kortsiktiga.

Kontakta oss för en befolkningsprognos

Med hjälp av aktuell data från befolkningsregistret och statistiska metoder tar vi fram er befolkningsprognos. Vill du veta mer eller beställa en befolkningsprognos av oss, kontakta Erik i formuläret breved, så berättar han mer om undersökningen. Du kan självklart också ringa eller mejla!