Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Om medarbetarundersökningar

 

Enkätfabriken levererar medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige. Våra medarbetarenkäter har som syfte att leda till utveckling och förbättring, där undersökningen lyfter fram vad som gör anställda nöjda hos er och vad som kan förbättras. För vi vet att kollegor som är nöjda också mår bättre psykiskt, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet i hela organisationen.

Forskningsbaserade undersökningsmetoder

En medarbetarundersökning från Enkätfabriken har alltid stark förankring i forskningsresultat om arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet. De frågeformulär vi tar fram till er, insamlingsmetoden och analysarbetet bygger på vetenskapligt etablerade undersöknings- och analysmetoder. Frågeunderlaget omfattar alla de aspekter som en arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen, samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö. Pålitlighet är viktigt för oss i alla medarbetarenkäter vi levererar och det är något vi jobbat med i snart 10 år.

 

Konkreta resultat

Enkätfabrikens medarbetarundersökningar ger konkreta resultat där arbetsgivaren får vägledning i hur ni kan utveckla er verksamhet. Undersökningen ger också en möjlighet att låta anställda lyfta sina tankar kring sin arbetssituation. Det blir ett underlag som bidrar till förbättring av arbetsmiljö, medarbetarnöjdhet och engagemang.

 

Så beställer du en medarbetarundersökning

Att beställa en undersökning av oss är enkelt. Kontakta oss i formuläret till höger så återkopplar vi så fort vi kan!

Rekommendationer

Rekommendation BrukarundersökningarEnkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra och vi jobbar nu aktivt för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor”.

___________________

Kristina Wallengren

Biträdande rektor, Vasaskolan

Medarbetarundersökning
Enkätundersökning analys