Medarbetarundersökning

Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. För att kunna leva upp till den potential som inryms i organisationen är det därför viktigt att skapa en miljö där de anställda känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

Med hjälp av Enkätfabrikens medarbetarundersökningar får ni en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Genom att mäta olika frågors påverkan på de anställdas övergripande nöjdhet kan vi också ge er viktig kunskap och konkreta förslag kring vad ni bör satsa på för att skapa en bättre arbetsplats.

Våra undersökningar bygger på forskning och på de erfarenheter som ett stort antal genomförda undersökningar ger.

 

Såhär arbetar vi med medarbetarundersökningar:

– Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på just er arbetsplats.
– Underlaget från medarbetarna insamlas med den metod som stämmer bäst för ert företag. I våra medarbetarundersökningar arbetar vi med webbenkäter, pappersenkäter eller en kombination av båda.
– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda de anställda är med olika aspekter av sin arbetssituation och vilka av dessa aspekter som är viktigast att utveckla för att öka de anställdas övergripande nöjdhet.

 

Läs vår guide till medarbetarundersökningar

Beställ en offert och mer information

 • Lovisa Valentino

  Kontakta oss

  Lovisa Valentino

  Marknadskommunikatör

  Tel: 0760-085 863

  lovisa.valentino@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: