Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning, enkäter och NMI!

 

Enkätfabrikens medarbetarundersökning bygger på forskningsbaserade metoder och täcker frågeområden som arbetsmiljö, psykisk hälsa, ledning och organisation.

 

Vi tar fram medarbetarenkäter, mäter NMI och genomför medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige. Efter avslutad medarbetarundersökning får ni konkreta resultat på vad som gör de anställda nöjda och hur ledningen bör jobba vidare för att öka medarbetarnöjdhet. Har du några frågor är det bara att kontakta oss!

  • Vi mäter allt du behöver!

Prispaket för medarbetarundersökning

Välj mellan ett av våra prispaket bas, mellan och premium, eller kontakta oss för en anpassad undersökning. 

BAS

9900 kr

→ Uppstartsmöte

→ Webbenkät

→ Utskick med e-post/SMS*

→ NMI (nöjd-medarbetar-index)

→ 25 standardfrågor

→ Tydlig rapport

MELLAN

20 000 kr

→ Uppstartsmöte

→ Webbenkät

→ Utskick med e-post/SMS*

→ NMI (nöjd-medarbetar-index)

→ 45 valbara standardfrågor

→ Tydlig rapport

→ En nedbrytning (t. ex. avdelning)

→ Option: delrapporter**

PREMIUM

30 000 kr

→ Uppstartsmöte 

→  Webbenkät, utskick med e-post eller SMS* 

→  NMI (nöjd-medarbetar-index) 

→ Skräddarsydd enkät – anpassa och lägg till egna frågor 

→ Tydlig rapport 

→ Prioriteringsmatriser – pekar ut frågor som bör prioriteras för att öka medarbetarnöjdheten 

→ Upp till 5 nedbrytningar 

→ Option: delrapporter* 

Om Enkätfabrikens medarbetarundersökning och enkätfrågor

NMI

Enkätfabrikens frågeunderlag grundar sig i forskning och är framtagna utifrån de områden som systematiskt har en påverkan på den övergripande medarbetarnöjdheten. Frågorna är testade och validerade genom flertal genomförda undersökningar och forskningsöversikter. Enkäterna innehåller även frågor som täcker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån Diskrimineringslagen inkluderas även frågor som berör diskriminering.

 

I rapporten redovisas resultaten i infografik, och det finns information om hur resultaten tagits fram statistiskt. Vi lyfter tydligt fram era styrkor och förbättringsområden. Med prioriteringsmatriser identifierar vi också vad som är lämpligt att fokusera på för att öka medarbetarnöjdhet, motivation och lojalitet, genom att mäta frågornas effekt på NMI-värdet.

 

*Val av SMS: Kostnad för SMS tillkommer

**Option för extra delrapporter, 2000 kr per delrapport

Ert anonymiserade resultat används till vår interna benchmarkdatabas.

Vi hjälper till med:

  • Medarbetarenkäter
  • NMI + 360
  • Pulsmätning
  • Årlig undersökning
  • Analys & Resultat
  • Åtgärdsguide 
  • OSA + AFS

Utvalda case

Artiklar inom medarbetarundersökning

Så beställer du en medarbetarundersökning

Att beställa en undersökning av oss är enkelt.

Kontakta oss i formuläret på sidan så återkopplar vi så fort vi kan!