NPS

NPS

Vi hjälper dig med NPS!

 

Sedan 2009 har vi arbetat med kundundersökningar, NPS och NKI för att mäta kunders nöjdhet och lojalitet till företagen. Vi hjälper dig att undersöka hur kundnöjdheten ser ut hos er och vad ni kan göra för att förbättra er NPS och kundlojalitet.  

Vad är NPS?

NPS (Net Promoter Score) är ett mått på kundlojalitet och ger företag inblick i hur stor sannolikhet det är att deras kunder rekommenderar dem för andra. Att mäta NPS är nyttigt för att veta hur ni kan förbättra era kunders syn på er och få fler rekommendationer. Det som gör måttet så populärt och används av många är att et finns få marknadsföringsmetoder som är så effektiva som rekommendationer från tidigare kunder. Genom att göra en kundundersökning med frågor om NPS får ni reda på ert NPS och kan även undersöka faktorerna till varför kunder är nöjda eller missnöjda med er. På så sätt kan ni jobba med att förbättra det som behövs och öka kundnöjdhet och lojalitet!

Mät kundnöjdhet med vår NPS-Tjänst 

Med vår NPS-tjänst får ni en kontinuerlig inblick i era kunders nöjdhet, såväl som sannolikheten att kunderna skulle rekommendera er. Genom vårt webbaserade verktyg får ni möjlighet att direkt kontakta de kunder som svarar att de inte är nöjda, eller till och med dem som skulle avråda vänner och bekanta från att vända sig till ert företag.

Så räknar du ut NPS

Net Promoting Score grundar sig i frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företag X till en vän eller kollega?”.

NPS

Genom att ta den procentuella andel som svarar att de skulle rekommendera företaget ”promoters” (de som svarat 8-9), minus ”the detractors” (de som svarat mellan 0-6), får man fram ett NPS / Net Promoter Score. Neutrals räknas alltså inte in i NPS-poängen. En poäng över 0 visar att ni har fler kunder som skulle rekommendera er än de som möjligtvis skulle avråda andra från att anlita er, men för en markant tillväxt krävs att ni får ett bättre NPS än strax över noll.

Mer om Net Promoter Score

Vill du fördjupa dig med kan du läsa vår artikel om NPS här. Är du redo för en undersökning? Kontaka oss och beskriv vad du vill ta reda på så återkopplar vi med ett prisförslag och upplägg så fort vi kan!