Employee Net Promoter Score (eNPS)

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Vad är Employee Net Promoter Score (eNPS)?

 

Employee Net Promoter Score (eNPS) är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. De främsta fördelarna med eNPS är att det är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på hur medarbetarnas lojalitet och engagemang ser ut. Det beskrivas ofta som medarbetarundersökningens motsvarighet till NPS (Net Promoter Score), vilket är ett mått som ofta används i kundundersökningar för att mäta kundlojalitet.

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”

Hur mäts eNPS?

Du mäter eNPS genom att ställa en enda fråga till dina anställda. Frågan som ställs är ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?” De svarande uppger sannolikheten på en skala från 0 (Inte alls sannolikt) till 10 (Extremt sannolikt). Sedan delas svarande in som Ambassadörer (Promoters), Neutrala och ”Kritiker” (Detractors).

 

Se bild: 

eNPS, Employee net promoter score

Hur räknar man ut eNPS?

För att räkna ut poängen eNPS tar man den andel procent som svarar att de skulle rekommendera företaget (Ambassadörer), minus de som gett en låg poäng på frågan (Kritiker).

Exempel: Om du har 40% ambassadörer och 20% ”Kritiker” så blir ditt score 20.

 40% ambassadörer – 20% Kritiker = 20 poäng

Vad anses som ett bra eNPS?

En poäng över 0 visar att ni har fler medarbetare som skulle rekommendera er, än de som möjligtvis skulle avråda andra från att arbeta hos er. Ett bättre NPS än strax över noll. Det går att säga att ett värde mellan 0-20 är bra, ett värde mellan 20 och 50 är väldigt bra och allt över 50 är optimalt. Värden mellan minus 100 och 0 är mindre bra, vilket ofta behöver direkta åtgärdsplaner.

 

eNPS är ett mått som vidare är tänkt att användas över tid, där du kan jämföra och jobba mot att förbättra din poäng. Det går också att jämföra sin eNPS med andra företag.

Kontakta oss om du vill veta mer om eNPS och göra en medarbetarenkät:

 

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!