Telefonintervju

Telefonintervju

Om telefonintervjuer

Telefonintervjuer ger en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod.

Telefonintervjuer har många fördelar, framförallt ger de en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod. För att en telefonintervju skall ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt ställs också höga krav på intervjuaren. Därför ställer Enkätfabriken högre kompetenskrav på våra intervjuare än de flesta andra undersökningsföretag.

Kompetenskrav på våra intervjuare

Alla våra intervjuare har till exempel läst metodologiska kurser på universitetsnivå och har därmed en viktig förståelse för den egna rollen i en undersökning.

Enkätfabrikens intervjuare genomgår även en internutbildning som utformats utifrån både praktiska erfarenheter och forskning kring hur telefonundersökningar bör genomföras.

Vi arbetar medvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för de medverkande i våra telefonintervjuer, i syfte att få högsta möjliga svarsfrekvens.

Så arbetar vi med telefonintervjuer

  1. SMS för bättre svarsfrekvens. Vi skickar ut sms som ger deltagarna möjlighet att boka sin egen tid för intervju genom att svara med ett enkelt meddelande.
  2. Använder incitament som gör skillnad. Vi använder gåvor till ideella organisationer som incitament för deltagande. Valet av mottagarorganisation anpassas till den aktuella målgruppen.
  3. Tänker på respondenten i första hand. Den största garanten för deltagande är en kort undersökning. Vi arbetar därför aktivt med att formulera frågorna så tydligt och kortfattat som möjligt.
digitala enkäter
Enkätundersökning

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!