Telefonintervjuer

Telefonintervjuer

Telefonintervju & enkäter

Att använda telefonintervjuer som insamlingsmetod har många fördelar, framförallt ger det en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod. För att en telefonintervju ska ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt ställs också höga krav på intervjuaren, därför har vi ofta högre kompetenskrav på våra intervjuare än många andra undersökningsföretag.

 

Kompetenskrav på intervjuare

Alla Enkätfabrikens intervjuare har läst metodologiska kurser på universitetsnivå och har därmed en viktig förståelse för den egna rollen i en undersökning. Intervjuaren genomgår även en internutbildning som utformats utifrån praktiska erfarenheter och forskning kring hur telefonundersökningar bör genomföras. Vi arbetar medvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för de medverkande i våra telefonintervjuer, i syfte att få högsta möjliga svarsfrekvens. Alla våra telefonintervjuare sitter normalt på kontoret i Lund, nära till projektledare. 

Inom tjänsten telefonintervjuer

– SMS för bättre svarsfrekvens. Vi skickar ut sms som ger deltagarna möjlighet att boka sin egen tid för intervju genom att svara med ett enkelt meddelande.

– Använder incitament. Vi använder gåvor till ideella organisationer som incitament för deltagande. Valet av mottagarorganisation anpassas till den aktuella målgruppen.

– Tänker på respondenten i första hand. Den största garanten för deltagande är en kort undersökning. Vi arbetar därför aktivt med att formulera frågorna så tydligt och kortfattat som möjligt.

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett prisförslag gällande din undersökning!

Undersökningsföretag
Analys

Case

Se tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Rekommendation

”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

 

– Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

Göteborgs univeristet