Marknadsundersökning

Marknadsundersökning

Vi hjälper dig med din marknadsundersökning!

Med en marknadsundersökning får du större förståelse för hur din marknad ser ut och vilka preferenser din kundgrupp har. Vanligtvis mäts attityder, preferenser och åsikter som finns kring produkter eller tjänster som ni säljer (eller vill sälja) på en existerande eller en ny marknad. Genom undersökningen kan du exempelvis ta reda på vilka produkter inom ditt marknadsområde som är mest populära och efterfrågade, förstå köppreferenser och attityder, samt undersöka om intresse finns på en specifik marknad.

 

Enkätfabriken är ett marknadsundersökningsföretag med många års erfarenhet av att undersöka marknader, varumärken och kundpreferenser. Vi hjälper vi er gärna mer er marknadsenkät. Efter avslutad undersökning med oss får ni en rapport med svar på era viktigaste frågor och ett underlag, som visar hur ni kan maximera era marknadsmöjligheter. Varmt välkommen att kontakta oss i formuläret!

Möjligheter med en marknadsundersökning

Du kan bland annat undersöka: 

 • Befintliga och potentiella kunders preferenser och betalningsvilja
 • Se hur ni positionerar er och uppfattas jämfört med andra i samma bransch
 • Undersök vilka som är era styrkor och svagheter jämfört med era konkurrenter
 • Undersök hur stor andel av marknaden som känner till ert företag
 • Undersök efterfrågan på produkt/tjänst som ni överväger lansera, samt dess marknadsutrymme
 • Förstå vilken varumärkesuppfattning som finns om er idag
 • Ta reda på hur er kundlojalitet och kundnöjdhet ser ut (NPS)
 • Mät vilken effekt er reklam har på personer i era utvalda målgrupper (Kampanjuppföljning)
 • Se hur marknaden värderar olika idéer ni har innan ni lanserar något nytt (A/B-Tester)

Hur går det till?

På Enkätfabriken genomför vi hela marknadsundersökningen åt er, från frågeformulering, till insamling och analys. Vi jobbar med forskningsbaserad enkätmetodik för hög svarsfrekvens och enkätdesign anpassad till mottagaren. Under projektet har du kontakt med ansvarig projektledare som i slutet av undersökningen levererat en rapport och genomgång av ert resultat, så att ni kan arbeta med er marknad på bästa sätt.

Marknadsundersökning

Sedan 2020 har vi förvärvat tidigare IMA Marknadsutveckling, ett marknadsundersökningsföretag med 30års erfarenhet av marknadsundersökningar.

 • Marknadspotential
 • Marknadsposition
 • Varumärket
 • Kundnöjdhet

Rekommendationer

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

kundundersökning