Marknadsundersökning

Marknadsundersökning

Om marknadsundersökningar

Hur ser er position ut på marknaden?

I en marknadsundersökning kartlägger vi er marknad. Vi undersöker hur människor ser på er verksamhet, på ert varumärke och även hur de ser på era konkurrenters varumärke. Genom att låta oberoende respondenter delge sina åsikter och attityder om olika aktörer på marknaden, så får ni förståelse för hur ni uppfattas av omvärlden.

 

Att få insikt i vad kunder och potentiella kunder tycker om marknadsutbudet är essentiellt för verksamheten. Marknadsundersökningar tillåter er att få direkt kunskap till vilka målgrupper ni bör satsa på och vilka erbjudanden som lockar mest. Det skapar en tydlig bild av hur ni förhåller er till andra på marknaden och resultaten ger er den kunskap ni behöver för att fortsätta förbättra och utveckla er marknadsstrategi.

”Det gäller att ha en bra grund att stå på när det kommer till att fatta beslut kring framtida satsningar. Att ha rätt uppfattning av hur konsumenter på er marknad ser på er och era konkurrenter är en förutsättning för att lyckas.”

Så tar vi reda på era marknadsmöjligheter

 

  • Med hjälp av Enkätfabrikens marknadsundersökningar kan ert företag få det nödvändiga underlag som krävs för att göra rätt prioriteringar och val.
  • Vi hjälper er att undersöka marknadsutrymmet och efterfrågan på en produkt eller tjänst som ni överväger att lansera.
  • Med våra verktyg kan vi  granska den lokala efterfrågan i en region ni funderar på att etablera er verksamhet i.
  • Vi har också möjlighet att mäta vilken effekt er reklam har på personer i era utvalda målgrupper och mycket annat.

Vad vi gör

 

  1. Utformar frågeunderlag och samlar in data. Vi använder det insamlingssätt som passar uppdraget bäst. På så vis kan vi både mäta åsikterna bland människor i 140 länder och utläsa vad potentiella kunder i Borlänge eller Eslöv tycker.
  2. Mäter preferenser och betalningsvilja. Genom avancerade metoder kan vi mäta potentiella kunders preferenser och betalningsvilja
  3. Analyserar och jämför. Vi kan kartlägga synen på ert företag i jämförelse med era konkurrenter bland personer i er målgrupp. På så vis får ni både en bild av hur ert företag uppfattas och hur ni särskiljer er från era konkurrenter.

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!