WEBBPANEL

Undersökningsformen som tillåter en stor mängd svar snabbt, smidigt och från önskad målgrupp!

Webbpaneler är en förhållandevis ny, men framförallt växande form av datainsamlingsmetod. Webbpaneler kan på kort tid samla in stora mängder data från respondenter från hela världen genom enkätundersökningar. Tack vare det faktum att respondenterna anger en del information om sig själva när de går med i en webbpanel, går det att göra specifika urval på ett sätt som inte är möjligt med någon annan insamlingsform.

Webbpanelsundersökningar lämpar sig vid flera olika typer av frågeställningar: undersöka produkter, marknader, analysera opinion hos befolkningen. De används även av forskare för att bland annat undersöka hypoteser och vid exempelvis ”willingess to pay”-studier, som avser hur mycket konsumenter är villiga att betala för en viss behandling/produkt. Enkätfabriken genomför många ”willingness to pay”-studier åt olika universitet och högskolor i Sverige.

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. Enkätfabriken använder enbart paneler som uppfyller ESOMARs riktlinjer och följer branschstandarden (ISO 26362). Kostnaden för våra panelundersökningar bygger på antalet kompletta svar och längden på enkäten.

Såhär arbetar vi med webbpaneler:

– Enkätfabriken arbetar med paneler som håller hög kvalitet. De flesta av våra kunder är universitet och högskolor som genomför undersökningar där panelisterna är rekryterade via sannolikhetsurval.

– Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.

– Då respondenterna redan finns tillgängliga är insamlingsperioden kort och leverans av resultat går snabbt.

– Vi programmerar webbenkäten och sköter datainsamlingen – ni behöver bara ta emot en databas och/eller rapport med färdiga resultat.

– För transparens och hög tillförlitlighet till webbpaneler rapporteras givetvis urval, svarsfrekvens och bortfall.

– Vår egen panel, Lärarbarometern, når ut till cirka 10 000 deltagare inom skolväsendet, såsom lärare, rektorer och pedagoger.

 • Jennie Di Rocco

  Kontakta oss

  medarbetarundersökning

  Jennie Di Rocco (föräldrarledig)

  Projektledare

  Tel: 0735-154713

  jennie.dirocco@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: