Webbpanel

Webbpanel

Hur fungerar webbpaneler?

Webbpaneler är en förhållandevis ny, men framförallt växande form av datainsamlingsmetod. En webbpanel är förenklat en panel av personer som tackat ja till att delta i undersökningar. Med webbpaneler kan du göra prisvärda undersökningar av hög kvalitet, där undersökningen även görs förhållandevis snabbt.

 

Enkätfabriken har specialiserat sig på att genomföra undersökningar med webbpanel i några år nu. Våra kunder är oftare forskare på universitet och högskolor. Vi är därför vana vid de höga krav på kvalitet och transparens som ställs i insamlingsfasen, samt krav på programmeringen av själva webbenkäten.

 

Enkätfabrikens paneler

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen och kan genom samarbeten göra undersökningar i de flesta länderna. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. För att se vilka länder som vi har paneler kan du kolla här (blå länder):

 

 

Webbaneler

 

Kvalitet

Den rekryteringsmetod som enligt forskning skapar mest tillförlitlighet är direkt rekrytering med sannolikhetsurval. Direkt rekrytering med sannolikhetsurval går till genom att ett stickprov av personer väljs ut slumpmässigt från en lämplig urvalsram. Oftast är den ramen befolkningen i ett land. Dessa personer tillfrågas sedan om de vill vara med i panelen. Enkätfabriken använder därför främst paneler som bygger på sannolikhetsurval. I själva insamlingen skapas urval och kvoter för att säkerställa att undersökningen är representativ för den målgrupp du vill undersöka.

Bok om webbpaneler

Är du forskare eller arbetar på ett universitet eller högskola kan du beställa vår bok om webbpaneler. Klicka på länken nedan för att få boken skickad till dig.

 

Beställ bok om webbpaneler!

Vad vi gör

  1. Jobbar med kvalitetssäkring. Enkätfabriken arbetar med paneler som håller hög kvalitet. De flesta av våra kunder är universitet och högskolor som genomför undersökningar där panelisterna är rekryterade via sannolikhetsurval.
  2. Samlar in data. Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.
  3. Värdesätter effektivitet. Då respondenterna redan finns tillgängliga är insamlingsperioden kort och leverans av resultat går snabbt.
  4. Analyserar och sammanställer. Vi programmerar webbenkäten och sköter datainsamlingen – ni behöver bara ta emot en databas och/eller rapport med färdiga resultat.
  5. Är transparenta. För transparens och hög tillförlitlighet till webbpaneler rapporteras givetvis urval, svarsfrekvens och bortfall.
  6. Har en egen panel! Vår egen panel, Lärarbarometern, når ut till cirka 10 000 deltagare inom skolväsendet, såsom lärare, rektorer och pedagoger.
Undersökningsföretag
Analys