Webbpanel

Webbpanel

Hur fungerar webbpaneler?

Webbpaneler är en förhållandevis ny, men framförallt växande form av datainsamlingsmetod. Webbpaneler kan på kort tid samla in stora mängder data från respondenter från hela världen genom enkätundersökningar. Tack vare det faktum att respondenterna anger en del information om sig själva när de går med i en webbpanel, går det att göra specifika urval på ett sätt som inte är möjligt med någon annan insamlingsform.

 

När används webbpaneler?

 

Webbpanelsundersökningar lämpar sig vid flera olika typer av frågeställningar: undersöka produkter, marknader, analysera opinion hos befolkningen. De används även av forskare för att bland annat undersöka hypoteser och vid exempelvis ”willingess to pay”-studier, som avser hur mycket konsumenter är villiga att betala för en viss behandling/produkt. Enkätfabriken genomför många ”willingness to pay”-studier åt olika universitet och högskolor i Sverige.

 

Enkätfabrikens panel

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen. Genom samarbeten kan vi genomföra undersökningar i större delen av Europa, Nordamerika och Asien. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. Enkätfabriken använder enbart paneler som uppfyller ESOMARs riktlinjer och följer branschstandarden (ISO 26362). Kostnaden för våra panelundersökningar bygger på antalet kompletta svar och längden på enkäten.

Webbpaneler är en undersökningsform som tillåter en stor mängd svar snabbt, smidigt och från önskad målgrupp.

Vad vi gör:

 1. Jobbar med kvalitetssäkring. Enkätfabriken arbetar med paneler som håller hög kvalitet. De flesta av våra kunder är universitet och högskolor som genomför undersökningar där panelisterna är rekryterade via sannolikhetsurval.
 2. Samlar in data. Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.
 3. Värdesätter effektivitet. Då respondenterna redan finns tillgängliga är insamlingsperioden kort och leverans av resultat går snabbt.
 4. Analyserar och sammanställer. Vi programmerar webbenkäten och sköter datainsamlingen – ni behöver bara ta emot en databas och/eller rapport med färdiga resultat.
 5. Är transparanta. För transparens och hög tillförlitlighet till webbpaneler rapporteras givetvis urval, svarsfrekvens och bortfall.
 6. Har en egen panel! Vår egen panel, Lärarbarometern, når ut till cirka 10 000 deltagare inom skolväsendet, såsom lärare, rektorer och pedagoger.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!